تعداد مقالات: 8
2. بررسی جامعه‌شناختی پیدایش گفتمان «سنت و مدرنیته» در میدان موسیقی ایرانی

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 20-1

هلن انگلیش؛ حسن خیاطی


4. رسانه، فرهنگ و رفتار های محیط زیستی (مطالعه موردی: شهروندان سنندج)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 71-48

صادق صالحی؛ لقمان امامقلی


6. کاوشی در تاریخ فرهنگی تغذیه در ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 121-93

رسول محسن زاده؛ ناصر فکوهی


7. مصرف ایماژهای بدن در میان کاربران اینستاگرام در شهر سنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

جمال محمدی؛ حسین دانش مهر


شماره‌های پیشین نشریه