تحلیلی جامعه‌شناختی سینمای کمدی در دهۀ نود (مورد مطالعه: فیلم تگزاس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

https://doi.org/10.34785/J016.2021.983

چکیده

سینمای کمدی در ایران تاریخچه­ای طولانی و مخاطبانی بسیار دارد. نگاهی به لیست پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران نشان می­دهد که این ژانر سینمایی همواره با استقبال گستردۀ اقشار اجتماعی گوناگون روبرو بوده است و جذابیت ویژه­ای برای ذایقۀ هنری مخاطبان مختلف داشته است. مطالعات برون­آکادمیک و نقدهای ژورنالیستی بسیاری دربارۀ این فیلم­ها انجام گرفته، اما فقدان مطالعات جامعه‌شناختی در این حوزه به­طرزی نخ­نما مشهود و محسوس است. هدف این پژوهش از مطالعۀ جامعه‌شناختی سینمای کمدی ایران، و به­طور مشخص فیلم تگزاس، پاسخ به پرسش‌هایی از این دست است که این ژانر سینمایی غالباً از چه شگردها و تمهیداتی برای جذب مخاطب استفاده می­کند و عمدتاً کدام نوع مسائل اجتماعی را بازنمایی می­کند؟ رویکرد پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه و تحلیل فیلم استفاده‌ کرده است. نتایج تحلیل نشان می‌دهد که  در این فیلم بیشتر از عناصر کلیشه‌ای و مقوله ناهماهنگی برای جذب مخاطب بهره گرفته ‌شده است و معیار انتخاب و بازنمایی مسایل اجتماعی بر اساس عرف عام بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A sociological analysis of comedy cinema in 1390s (Case study: Texas film)

نویسندگان [English]

  • Parnya Razypur 1
  • Ali Firuzjah 2
  • Farah Torkman 3
1 PhD student in Sociology, Azad University, Central Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University, Babol Branch
3 Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University, Tehran Branch,Tehran, Iran
چکیده [English]

Irony Movies and comedy are a popular part of Iranian cinema. A review of the best-selling films in the history of Iranian cinema also reveals the comedic appeal of the various social spectrum. Although journalistic critiques have been made for reviewing various comedy films, there is still a lack of sociological studies in this area. This study aims to address the sociological study of Texas comedy film: How do Texas film makers use audiences? What are the social issues this film addresses? The present study is descriptive-analytical and has used qualitative content analysis method for film analysis. The results of this study show that the film uses more elements of stereotypes and dissonance to attract audiences

کلیدواژه‌ها [English]

  • sociological survey
  • content analysis
  • Texas film
  • irony
  • comedy