تماس با ما

دفتر مجله جامعه شناسی فرهنگ و هنر در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان قرار دارد. 

شماره موبایل 09126903174

ایمیل m.jamal8@gmail.com


CAPTCHA Image