داوران

هیئت تحریریه نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر از همه داوران محترم بخاطر صرف وقت، دقت نظر و  اهتمام در ارزیابی مقالات این نشریه، کمال تشکر و قدردانی را دارد.

 

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
علی ایار جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
الناز ابی زاده گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران
جمال احمدی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد سنندج
علی یار احمدی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه جامعه‌شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز
فاطمه احمدی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه لایپزیک
محمد احمدی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ، ایران
ذوالفقار احمدی اوندی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشید احمدی فر دانشیارجامعه شناسی و هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کردستان،تهران،ایران.
محسن آرامش پور جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، بخش برنامه ریزی و جامعه شناسی
مرضیه آزاد ارمکی گروه معماری دانشکده معماری شهرسازی دانشگاه شهید رجایی
اصغر ایزدی جیران استادیار مردم شناسی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
خدیجه اسدی استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
هومان اسعدی گروه موسیقی،‌ دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
سیده راضیه یاسینی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
سید مهدی اعتمادی فرد عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
نادر افقی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه علوم اجتماعی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه گیلان-رشت-ایران
احسان آقابابایی استادیار گروه جامعه شناسی دنشگاه اصفهان
شیوا آقابزرگی زاده جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه کاشان
اکرم اکبریان جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استاد دانشگاه شاهین شهر
زهرا اکبرزاده نیاکی گروه هنر دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران.
حمدالله اکوانی استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج
لقمان امامقلی دانشگاه
میلاد امیدی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
نادر امیری گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی
شاهرخ امیریان دوست جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه تهران
سعیده امینی دانشگاه علامه طباطبایی
علی امینی باغ گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسا نی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ا یران .
پریا انصاری جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم پژوهشگر آزاد
لاله آهنی هیات علمی دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
اسداله بابایی فرد جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه کاشان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کاشان، ایران.
قدسی بیات جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده علوم ارتباطات
رحمان باقری جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم عضو هیأت علمی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
معصومه باقری جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
بهمن باینگانی گروه جامعه شناسی دانشگاه گلستان
عبداله بیچرانلو جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشیار ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران
حسن بخشی زاده جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم عضو گروه بررسی مسائل اجتماعی، جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی
بهاره براتی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه
شیوا بزمی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.
آزیتا بلالی اسکویی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
حسن بلخاری قهی دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران. تهران. ایران.
کیوان بلندهمتان گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان
مسعود بیننده جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان
مهری بهار گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران
شاپور بهیان گروه علوم اجتماعی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران
بهاره بهرامی فر دانشجوی دکتری معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
سید صمد بهشتی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم یاسوج - دانشگاه یاسوج- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سجاد بهمنی استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
آزاده بهمنی پور هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه دامغان
علی بوداقی استادیار گروه جامعه شناسی/ دانشگاه شهید چمران اهواز
داریوش بوستانی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
صدیقه پیری گروه جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
شیوا پروائی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه تهران
ستار پروین دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
آزاده پشوتنی زاده جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استادیار گروه هنرهای سنتی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگردی
ساره پورجهان دانشجوی دکترا، گروه مدیریت گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
اکبر پورفرج گروه مدیریت گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
دکتر غلامرضا تاج بخش جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی
عباس تقی پور گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
علی تقوائی نیا جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم عضو هیأت علمی، بخش روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
شراره تیموری جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
یحیی جمالی دانشگاه هنر اصفهان
جهانگیر جهانگیری استاد جامعه شناسی شیراز
مهناز جوکاری پژوهشگر پسادکتری ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
بهروز چمن آرا گروه ادبیات کردی دانشگاه کردستان
خدیجه حاتمی خلجان جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دکتری جامعه شناسی، دانشگاه الزهرای تهران
محمدرضا حاجی آقابابائی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
حمید حاصلی گروه موسیقی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
فاتح حبیبی گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان
فؤاد حبیبی استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی
کرم حبیب‌پور گتابی هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی
آرمان حیدری استادیار و عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
سیدعبدالرضا حسینی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
مریم حسینی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.
محمدعثمان حسین بر جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد حسن پور جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم عضو هیات علمی دانشگاه سیستان بلوچستان
هیوا حسن پور جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
ابوالحسن حسین زاده جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه امام رضا علیه السلام
مهدی حسین زاده فرمی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم پژوهشگاه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم/ هیات علمی/ مدیر گروه مطالعات اجتماعی
مجید حسینی نثار جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم مدرس- موسسه آموزش عالی کوشیار- رشت- ایران
محمد حقممرادی دکتری جامعه شناسی
عبدالله حمیدزاده دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران، ایران، تهران
احسان حمیدی زاده جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم بخش جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دنشگاه شیراز، شیراز، ایران
علی خاکسار  استادیار گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
کمال خالق پناه استادیار جامعه شناسی دانشگاه کردستان
سعید خانی گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
علی خانمحمدی گروه جامعه‌شناسی، دانشکدة علوم‌ اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی: تهران، ایران.
محمد خراسانی گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
غلامرضا خوش فر گروه جامعه شناسی و ارتباطات دانشگاه گلستان
حسین دانش مهر دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
ابوالفضل داودی رکن آبادی استاد و عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه ازاد اسلامی واحد یزد
احمد دراهکی دانشگاه علامه طباطبایی
فریده دلیری جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دکتری تخصصی فلسفه هنر، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
حمید دهقانپور دکتری پژوهش هنر، عضو هئیت علمی دانشگاه هنر تهران، ایران، تهران
نرگس ذاکر جعفری جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه موسیقی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
راضیه رایان پور جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
اعظم راودراد جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استاد علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
جمیل رحمانی دکتری جامعه شناسی - دانشگاه خوارزمی تهران
عاطفه رحمانیان دانشگاه شیراز
ولی رستمعلی زاده عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور
علی رشیدپور جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استاد دانشگاه خوراسگان
حمید رضایی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
داریوش رضاپور جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
زهرا رضایی نسب جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه ایلام
پرنیا رضی پور علوم اجتماعی .دانشگاه ازاد تهران مرکزی .تهران. ایران
مریم رفعت جاه گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
امید رهایی استادیار، گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
زهرا رهبرنیا دانشکدۀ هنر دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
علی روحانی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه سینما، دانشکده‌ی سینما تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران
علی روحانی دانشگاه یزد بخش جامعه شناسی و رفاه اجتماعی
بهروز روستاخیز استادیار مردم‌شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی و عضو پژوهشکدۀ مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران.
محمد یزدانی نسب استادیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی
پیام زین العابدینی پژوهشگر پسادکتری، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیده مولود سالاری پور دانشجوی روانشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز
مرتضی سالمی قمصری جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم مدرس تاریخ دانشگاه علامه طباطبایی و دستیار سردبیر دو فصلنامه ی دانشهای بومی ایران.
بهروز سپیدنامه جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
سجاد ستوده جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم مربی، گروه سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
بختیار سجادی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
سمانه سادات سدیدپور دانشگاه خوارزمی
سعید سلطانی بهرام جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه جامعه شناسی، دانشگاه ارومیه
مجید سلیمانی ساسانی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه علوم ارتباطات دانشگاه تهران، ایران
رضا شافعی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
نادر شایگان فر جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشکدۀ پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
ملیحه شیانی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
احسان شاه قاسمی استادیار گروه علوم ارتباطلات دانشگاه تهران
فریبا شریفیان جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم Ministry of Cultural Heritage and Tourism, Intersection of Yadegare Imam and Azadi Street
محمدحسین شریفی ساعی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
مالک شعاعی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران
سمیه سادات شفیعی دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
الهام شمس دانشگاه هنر اسلامی تبریز
معصومه شمس اسمعیلی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
الهه شمس نجف آبادی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران
مرضیه شهریاری استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران
علیرضا صیاد گروه سینما، دانشکده‌ی سینما تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران
صادق صالحی گروه جامعه شناسی دانشگاه بابلسر
محسن صفاریان جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم هیات علمی دانشگاه پیام نور
صدرالدین طاهری جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم عضو هیأت علمی گروه پژوهش هنر، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان.
سیده فهیمه عابدین دو دانشجوی دکتری دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران
آمنه عباسی استادیار جامعه شناسی, گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمد عباس زاده جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه تبریز
عادل عبدالهی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
پارسا یعقوبی جنبه سرایی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
آزاده یعقوب زاده هیات علمی دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز
فردین علیخواه جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان
محمدباقر علیزاده اقدم جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه جامعه شناسی دانشگاه تبریز
محمدرضا عمادی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه هنر اصفهان
موسی‌الرضا غربی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استادیار دانشگاه حکیم سبزواری
مهرنوش غضنفری معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس
بهمن غلامی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه ایلام
فرزاد غلامی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
محمدرضا غلامی استادیار جامعه شناسی دانشگاه گیلان
یاسمن فرهنگ پور گروه تاریخ هنر، دانشکده هنر، دانشگاه فلورانس، ایتالیا
علی اصغر فیروزجاییان گروه جامعه شناسی دانشگاه مازندران
علی فیض اللهی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه ایلام دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی
مجید فولادیان گروه جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
یارمحمد قاسمی استاد تمام گروه جامعه شناسی دانشگاه ایلام
مرضیه قاسمی استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
افسانه قانی هیئت علمی گروه فرش دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد
سمیه قدیم زاده جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه مرمت بناهای تاریخی، دانشگاه ارومیه
سیاوش قلی پور استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی
عباس قنبری باغستان گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجید قورچی بیگی دانشگاه خوارزمی
عبدالطیف کاروانی دانش آموخته دکترای جامعه شناسی، دانشگاه شیراز
مهدی کاوه دانشجوی دکترای جامعه شناسی، دانشگاه شیراز
افشار کبیری جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه
بیان کریمی دانشگاه کردستان
جلیل کریمی گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی
علیرضا کریمی گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
مهدی کشاورز افشار جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه پژوهش و تاریخ هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مجید کفایی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
مسعود کوثری گروه علوم ارتباطات، دانشگاه تهران
سعیده گروسی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استاد دانشگاه شهیدباهنرکرمان
فاطمه گلابی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه علوم اجتماعی- دانشکده حقوق و علوم اجتماعی- دانشگاه تبریز-تبریز- ایران
مریم متفکرآزاد جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رسول محسن زاده مردم شناسی، دانشگاه تهران،
جمال محمدی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان
فردین محمدی دبیر آموزش و پرورش
مهدی محمدزاده دانشگاه هنر اسلامی تبریز
حسین محمد زاده استادیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
نجات محمدی فر جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، یزد، ایران.
مریم مختاری دانشیار و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
رامین مرادی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج
همایون مرادخانی استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
محمدرضا مریدی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشگاه هنر تهران
روزبه میرزایی گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
طاهره میرهاشمی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه اراک.
رضا معصومی راد جامعه شناسی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان - رشت
حسین ملتفت جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
امید ممتاز جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
سید هاشم موسوی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استادیار/ علوم اجتماعی/ دانشکده علوم انسانی/دانشگاه گیلان/ رشت/ ایران
کبری موسوی قهفرخی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد
محبوبه موسیوند گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا تهران ایران
اصغر مولائی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم tabriz-tabriz art university-architecture faculty- maghsoodieh street-asghar molaei
فواد مولودی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم استادیار زبان و ادبیات فرسی پژوهشکده سمت
سید حسین نبوی استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی
زهره نجفی اصل استادیار گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران
مریم نیری دانشجوی دکتری علوم وتحقیقات تهران
شیدا نصیری دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان
روح اله نصرتی استادیار مردم شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
جواد نعمت‌اللهی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشجوی دکتری، گروه پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
محمدحسین نیکداراصل جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
علیرضا نیکوئی دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه گیلان
هادی نوری گروه علوم اجتماعی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
عثمان هدایت دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز
جعفر هزارجریبی گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ، ایران
ابوعلی وداد هیر جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دانشیار گروه انسان شناسی دانشگاه تهران
سیمین ویسی جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم دکترای جامعه شناسی فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
سامان یوسفوند پژوهشگر
فرهاد وفایی استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، ایران