پیوندهای مفید

انجمن جامعه شناسی ایران


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام


پایگاه مجلات تخصصی نور


پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی


پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


سایت سیویلکیا (ناشر تخصصی کنفرانس های کشور)


فهرست نشریات معتبر


کمیته اخلاق نشر( COPE)