تعداد دوره ها  3
تعداد شماره ها 9
تعدا مقالات 52
درصد پذیرش 37 درصد
تعداد پایگاه های نمایه شده 9

نویسندگان گرامی قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

   قصد و مشی اصلی فصلنامۀ جامعه­ شناسی فرهنگ و هنر تحلیل و تفسیر مسایل، پدیدارها و نمودگارهای فرهنگی و هنری به شیوه­ای علمی و با اتکا به مطالعات تجربی است. این نشریه ضمن پایبندی کامل به معیارها و چارچوبهای علمی اولویت ارزیابی و انتشار را مقالاتی خواهد داد که از قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با حوزۀ مزبور برخوردار باشند. پرواضح است که فرهنگ و هنر حوزه میان رشته ای است که تلاشهای جامعه‌شناسان، انسان شناسان، محققان توسعه، اصحاب مطالعات فرهنگی و ارتباطات، و دیگر رشته‌های مشابه را پوشش می دهد.

 • فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر، که براساس مجوز شماره 86014 در تاریخ 2/ 10/ 1398 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار گرفته است، در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود. 
 • فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 09/ 02/ 1398 در ارزیابی سال 1399 موفق به کسب رتبه «ب» شده است. 

 • فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر بر اساس موافقتنامه شماره 007-5400، تاریخ 25/ 1/ 1400، با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران منتشر می شود. 
 • مقالات مجله  از شماره اول (زمستان  1398 ) دارای شناسۀ DOI  هستند.
 •  تمامی مقالات این مجله مشابهت یابی شده و نتیجه آن به اطلاع نویسنده خواهد رسید. در صورت وجود 20 درصد مشابهت با منابع داخلی و خارجی، مقاله از فرآیند داوری خارج خواهد شد.
  سرقت ادبی
 •  این نشریه کلیه مقررات و شرایط COPE راجع به حفظ حقوق مؤلفان و مصنفان و اخلاق پژوهش را می‌پذیرد.

 • تمامی مقالات دارای دسترسی باز هستند و از CC By تبعیت می کنند.

 • فرم تعارض منافع نویسنده  با مهر و امضاء نویسنده ی مسئول باید پیوست مقاله باشد. 
 • نویسندگان مسئول محترم می توانند در مرحله پرداخت هزینه ها به پروفایل مقاله خود مراجعه و وارد صفحه پرداخت اینترنتی شده و به صورت آنلاین اقدام به پرداخت هزینه نمایند، هزینه بررسی، چاپ و انتشار مقاله در این مجله چهار میلیون ریال (400/000 تومان) می باشد.
شماره جاری: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1401، صفحه 200-1 

7. تحلیل جامعه شناختی پوشش روزمره و آئینی زنان در میان اقلیتهای مذهبی (مورد مطالعه: زرتشتیان و مندائیان)

رامونا محمدی؛ محمد رضا شریف زاده؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ حسین اردلانی


10. تأثیر طبقه و سرمایه‌‌های اجتماعی و فرهنگی بر سلایق هنری (مورد مطالعه: شهر شیراز)

رسول یوسفی؛ فتح الله زارع خلیلی؛ مجیدرضا مقنی پور؛ فریبا غروی منجیلی


بانک ها و نمایه نامه ها