اخبار و اعلانات

رتبه «ب»

فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 09/ 02/ 1398 در ارزیابی سال 1399 موفق به کسب رتبه «ب» شده است. 

مطالعه بیشتر

پروانه انتشار فصلنامه

براساس مجوز شماره 86014 در تاریخ 2/ 10/ 1398 فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار گرفته است، در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

مطالعه بیشتر