اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 318
تعداد پذیرش 109
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 146
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 119

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 107
تعداد مشاهده مقاله 42139
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 24208
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 74 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 113 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 22 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 7 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 55 روز
درصد پذیرش 34 %