مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت در بلایای طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/scart.2024.140550.1447

چکیده

نظریه‌های سنتی مسئولیت مدنی به لحاظ اینکه دولت در ایجاد بلایای طبیعی نقشی ندارد و فعل زیانبار مفقود است، قادر به پوشش خسارت ناشی از آنها نمی‌باشد .طبع سیال حقوق مسئولیت مدنی و با الهام گرفتن از اندیشه‌های نظری حقوق عمومی، مثل نظریه دولت رفاه و نظریه همبستگی اجتماعی، و سوابق فقهی و قانونی مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت، به جهت حرمت جان و مال شهروندان، و با دخالت صنعت موفق بیمه و تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با مشارکت دولت و مردم، می‌توان به مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت در بلایای طبیعی قائل شد. دولت، که قدرت عمومی به نمایندگی از مردم در دست اوست و خدمت عمومی را هدف خود قرار داده، نمی‌تواند نسبت به خیل عظیم خسارات وارده از حوادث طبیعی بی تفاوت باشد. جبران خسارت در این مسئولیت، به شرایط اقتصادی و بودجه عمومی دولت و مشارکت مردم و منابع مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی بستگی دارد و به همین دلیل، نظام ترمیمی بر آن حاکم است نه نظام جبران کامل خسارت. نظریه‌های سنتی مسئولیت مدنی به لحاظ اتکای آنها به فعل زیانبار اشخاص ظرفیت پوشش خسارت ناشی از بلایای طبیعی را ندارند. به لحاظ اینکه شاخصه‌های یک زندگی معمولی از قبیل کار و اشتغال، بیکاری، تولید، آموزش و پرورش، فقر و به طور کلی تامین اجتماعی، عده‌ای در اثر حوادث طبیعی در جامعه، دچار اختلال می‌شود به استناد نظریه‌های دولت رفاه و همبستگی اجتماعی، دستگیری بلادیدگان از طریق ایجاد «نظام ترمیمی خسارت» می‌تواند مسئولیت مدنی دولت را توجیه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Civil liability without the fault of the government in natural disasters

نویسندگان [English]

 • Hossein Malekizadeh
 • Ali Nasehi
 • Ramin Poursaid
Department of Law, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The traditional theories of civil responsibility are not able to cover the damage caused by them, considering that the government has no role in causing natural disasters and the harmful act is missing. The fluid nature of civil liability law and inspired by the theoretical ideas of public law, such as the theory of the welfare state and the theory Social solidarity, and jurisprudence and legal precedents of civil responsibility without the fault of the government, in order to respect the life and property of citizens, and with the involvement of the successful insurance industry and the establishment of the universal insurance fund for natural disasters with the participation of the government and the people, it is possible to civil liability without the fault of the government in disasters. considered natural. The government, which holds public power on behalf of the people and has made public service its goal, cannot be indifferent to the huge amount of damage caused by natural disasters. Damage compensation in this responsibility depends on the economic conditions and public budget of the government and people's participation and the financial resources of the natural disaster insurance fund, and for this reason, the restorative system governs it, not the full compensation system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • insurance
 • damage
 • welfare state
 • social solidarity
 • insurance fund

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402
 • تاریخ دریافت: 29 دی 1402
 • تاریخ بازنگری: 23 بهمن 1402
 • تاریخ پذیرش: 25 بهمن 1402