نویسنده = امیری، نادر
زیست جهان زنانه ؛مطالعه موردی: شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401

هایده مهدوی؛ نادر امیری؛ سیاوش قلی پور