نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
دربارۀ دختران چادریِ مدرن: ظهور نسلِ‌ «تری این وان» در ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 38-24

فردین علیخواه؛ حمیده محمدزاده