نویسنده = ������������������ ��������
واکاوی مفهوم فوکوییِ هیولا در تابلو ندیمه‌ها اثر ولاسکز

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 41-23

https://doi.org/10.34785/J016.2022.007

الهام شمس؛ بیان کریمی؛ مهدی محمدزاده