نویسنده = عبدالرضا ادهمی
اصلاحات ارضی لاهیجان و پیامدهای جامعه شناختی آن (مورد مطالعه: نواحی شرق استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22034/scart.2023.62887

ایرج راستگو؛ طلیعه خادمیان؛ عبدالرضا ادهمی