هنرِ گفتگویی و کنشگری در حوزۀ عمومی: محیط زیست در آثار هنرمندان کنشگرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

https://doi.org/10.34785/J016.2021.974

چکیده

< p>توسعه شتابان، نامتوازن و سیاست زده سبب شده است که در اغلب کشورهای درحال توسعه کنشگران محیط زیست با سیاستمداران در تعارض قرار گیرند؛ پروژه های هنر محیط زیستی نیز افشاگرانه بر کاستی ها و کم توجهی برنامه ها و سیاست-های آینده نگرانه تاکید می کنند. توجه هنرمندان به مسئله محیط زیست برخواسته از کلیشه های رایج درباره احساسی بودن هنرمندان یا رومانتیک بودن هنرمندان نیست، بلکه مساله برخواسته از آگاهی مدنی و مسئولیت اجتماعی هنرمندان است. در مقاله حاضر به بررسی تجربه های محیط زیستی هنرمندان می پردازیم و با مطالعه تجربه هنرمندان ایران به این پرسش می پردازیم که چگونه هنرمندان طرح مسئله محیط زیست در عرصه عمومی را توسعه می دهند؟ این کار از خلال صورتبندی ای از موضوعات محیط زیستی ارائه شده در آثار هنرمندان کنشگرا (اکتیویست) انجام شده است، آنچه در این میان مهم است نقش هنرمندان به عنوان کنشگران حوزه عمومی است که با خلق اثر زمینه ساز گفتگو در عرصه عمومی می شوند. این مطالعه با روش تحلیل مضمون و مفهوم هنر گفتگویی گرنت کستر انجام شده است و ضمن ارائه صورتبندی ای از آثار هنرمندان ایرانی فعال در زمینه هنر محیطی بر اساس مفهوم «هنر گفتگویی» گرنت کستر نشان می دهد که فعالیت های هنرمندان ایرانی چگونه زمینه‌ساز کنشگری آنها در حوزه محیط زیست شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The dialogical art and public sphere: the environment in the works of activist artists

نویسنده [English]

  • Masoomeh Taghizadegan
Faculty of cultural studies and communication, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

< p >Abstract: environmental activists have conflict and argument with politicians on the developing countries about unbalanced development; Environmental art projects also explicitly highlight the shortcomings and inattention of futuristic programs and policies.
Artists ''attention to the environment is not a matter of common stereotypes about artists'' emotionality or artists ''romanticism, it is just arising from artist’s civic awareness and social responsibility. In this article, environmental works of art created by Iranian artists are studied, main question is: How do artists raise public awareness of environmental problems? Art activists and works of art are very important in the public sphere and can lead to public debate on an issue.
Artists ''attention to the environment is not a matter of common stereotypes about artists'' emotionality or artists ''romanticism, it is just arising from artist’s civic awareness and social responsibility. In this article, environmental works of art created by Iranian artists are studied, main question is: How do artists raise public awareness of environmental problems? Art activists and works of art are very important in the public sphere and can lead to public debate on an issue.
This study has been done by Content Analysis method and using the concept of Grant Kester''s "Dialogical Art ". The final result of the article is to show how Iranian activist artists influence the problem of environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Activist Artist"
  • "Environmental Art"
  • "ecological Art"
  • "Dialogical Art"
  • "Iran"
اسمیت، ادوارد لوسی. (1396). مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش­های هنری قرن بیستم، ترجمه علیرضا سمیع آذر، نشر نظر.
ترکی باغبادرانی، زهرا و رضا افهمی. (1395). دیـدگاه منتخبـی از پیشـگامان هنـر محیطـی ایـران نسـبت بـه مفهـوم منظـر، فصلنامه مبانی نظری هنرهای تجسمی، 3، 31 تا 48.
ترکی باغبادرانی، زهرا، افهمی. (1396). آثار هنر محیطی و تأثیرات زیست محیطی در جشنواره بولا، مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست، دسترسی در آدرس زیر: تهران،https://civilica.com/doc/772193
درگاهی، ملیحه. (1393). طبیعت و شهر، در سایت انسان­شناسی و فرهنگ، دسترسی در آدرس زیر: https://anthropology.ir/article/31583.html
صدقیان حکاک، نسرین. (1398). مطالعه انتقادی سازوکار هنر بازیافت به عنوان یک رسانه فرهنگی (در سال­های اخیر در ایران)، دومین همایش بین‌المللی هنرهای تجسمی و محیط زیست با رویکرد هنر بازیافت، تهران، https://civilica.com/doc/1015041
عابدی جعفری، حسن، تسلیمی، محمدسعید، فقیهی، ابوالحسن، شیخ­زاده، محمد. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی، مجله اندیشه مدیریت راهبردی، 5 (2)، 151 - 198. 
عباس پور، یسنا. (1398). بررسی رابطه بین هنر بازیافت و هنر محیطی در آثار هنرمندان محیطی ایران، دومین همایش بین‌المللی هنرهای تجسمی و محیط‌زیست با رویکرد هنر بازیافت، تهران، https://civilica.com/doc/1015042
کریمی، پاملا. (1395). از طبیعت زدایی تا “طبیعی” زیستی: هنر و انترپسین، دسترسی در سایت رویداد هنری پرسبوک.
الله خانی، کریم. (1391). استیتمنت اثر «پرس»، کاتالوگ جشنواره هنرهای محیطی شهر تهران، انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران.
مریدی، محمدرضا. (1398). هنر اجتماعی، تهران: انتشارات آبان و دانشگاه هنر.
میلر، جورج تایلر. (1377). زیستن در محیط زیست، ترجمه مجید مخدوم، انتشارات دانشگاه تهران.
نادعلیان، احمد. (1395). اجتماع هنرمندان محیطی در «باغ آیین‌های زینت» روستای سلخ قشم، خبرگزاری مهر، 14 آذر، کدخبر 3840148.
هانیگان، جان. (1392). جامعه‌شناسی محیط‌زیست، ترجمه انور محمدی، موسی عنبری ، میلاد رستمی، انتشارات دانشگاه تهران.
نجفی، فرزانه. (1398). مطالعه‌ای بر هنر بازیافت در آثار هانس یورگن شولت و تیم نوبل و سو وبستر، در مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی هنرهای تجسمی و محیط‌زیست با رویکرد هنر بازیافت، دسترسی در آدرس زیر: https://civilica.com/doc/1015053
Brown, A. (2014). Art & ecology now. London: Thames & Hudson.‏
Cheetham, M. (2018). Landscape into Eco Art. In Landscape into Eco Art. Penn State University Press.‏
Gaynor, A., & Mclean, I. (2005). The limits of art history: towards an ecological history of landscape art. Landscape Review11(1), 4-14.‏
Habermas, J. (1996). The Structural Transformation of the Bourgeois Public Sphere. Translated by.‏
Tufnell, B. (2019). In Land: Writings Around Land Art and Its Legacies. John Hunt Publishing.‏
Kester , Grant (1998) Dialogical Aesthetics: A Critical Framework For Littoral Art, This paper was originally delivered as a talk at the “Critical Sites: Issues in Critical Art Practice and Pedagogy” conference held in the Institute of Art, Design and Technology, Dun Laoghaire, Co. Dublin, September 1998, organised by Critical Access and Littoral in Ireland.
Kester, G. H. (2004). Conversation pieces: Community and communication in modern art. Univ of California Press.‏
Olivier, B. (2007). Ecological'art'and the transformation of the world. South African Journal of Art History22(1), 24-34.‏
Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. SAGE Publications, inc.‏.
Polit, D. F., & Beck, C. T. (2010). Generalization in quantitative and qualitative research: Myths and strategies. International journal of nursing studies47(11), 1451-1458.‏
Thomas Burger, Fredrick Lawrence, The MIT Press,Massachusetts: Cambridg .
YATOO (2021) Introduction of YATOO International Project, access in: http://www.yatooi.com/yatooi