تحلیل گلدمنی قهرمان مسئله دار در آثار جمال میرصادقی (درازنای شب و کلاغ ها و آدم ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحدسنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج،ایران.

2 استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، واحدسنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استادیارگروه زبان وادبیات فارسی، واحدسنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج ، ایران

4 استادیارگروه علوم اجتماعی، واحدسنندج، دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج، ایران.

چکیده

رمان، درمقام مهم­ترین شکل ادبی دوران مدرن، به روایت سرگذشت انسان مسئله­دار و توصیف جریان­های اجتماعی می­پردازد. تحلیل شخصیت و وضعیت قهرمان مسئله­دار در رمان را نخست جرج لوکاچ و سپس لوسین گلدمن مطرح کرد. از منظر این رویکرد، کارکرد اصلی رمان، جستجو و ورایت تباهی انسان در جامعۀ مدرن است، چراکه این تباهی پیوندهی ناگسستنی با ساختارهای اجتماعی مدرنیته دارد. رمان به­مثابه گونۀ ادبیِ همزاد مدرنیته پابه­پای تحّولات جامعۀ مدرن تحول می­یابد و قهرمان آن همان فرد معمولی است که در متن زندگی روزمرۀ مدرن با مسایل و معضلات این عصر دست و پنجه نرم می­کند. جمال میرصادقی نویسنده­ای است واقع­گرا که آثارش بازتابی از حوادث و وقایع تاریخی است و می­توان شاخصه­های شخصیت پروبلماتیک را به­طور خاص در دو رمان­ او، درازنای شب و کلاغ­ها و آدم­ها، مشاهده کرد. این پژوهش به شیوه­ای تحلیلی-توصیفی و با بهره­گیری از نظریۀ گلدمن به بررسی مهم­ترین ویژگی­های شخصیت پروبلماتیک در این دو رمان می­پردازد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که قهرمان، در هر دو رمان­­، شخصیت پروبلماتیکی است که بنا به ویژگی­هایی چون فردیت، پیروی از ارزش­های راستین، مخالفت با اجتماع و درحاشیه­بودن شاهد تباهی ­ارزش­های­ راستین در جامعه است و در نهایت تداوم همین مسیر مرگ او را درمقام انسانی مسئله­دار رقم می­زند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The problematic hero in Mirsadghi’s works (Long Night & Crows and Men)

نویسندگان [English]

  • parisa golyari 1
  • reza Borzooie 2
  • Badrieh qavami 3
  • jamal Adhami 4
1 Ph.D student, Department of persien languge and literature, sanandaj Branch,islamic azad university,sanandaj, Iran.
2 Assistant professor,Department of persian language and Literrature, sanandaj Branch,islamic Aazd University, sanandi,Iran.
3 Assistant professor, Derparment of Persian language and literature, sanandj Branch,islamic azad university, sanadaj,iran.
4 Assistant professor, Department of socical sciences, sanandaj Branch, islamic azad university, sanandaj, iran.
چکیده [English]

The sociology of the novel deals with the relationship between society and the individual. The novel is the most important modern literary form. Becuase in the novel description of social surrents in created. Its hero is also on in fluential hero. It was first developed by George Lukcs and then developed by Goldman.According to Goldmam the main function of the novel the search for corruption is in a corrupts society that is strongly linked to social sturctresand there is   and inseparable link between this type of literature thise type of literature and the developments of modern society.   and considering the position and important of the novel horo in society it is necessary to the sociological analysis of the novel hero in the filed of sociology. And concidrering that Mirsadeghi is a realist writer hreo works are a reflection of historical events.and can be the characteristic of problematic personality in novels the length of the night and crows and men according to Lucien Goldmn’s theory, the contract under study. This research examines the most important characteristics of problematic personality in an analytical-descriptive manner. The most important research findings are the problematic personality in each of the novels, which according to characteristics such as individuality, following true and opposite values, and marginalization and destruction of true values ​​lead to the death of the hero and are known as problematic people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • problematic hero
  • contemporary fiction literature
  • the length of the night and crows and men