نقش هویت فناوری اطلاعات در رفتار خودافشایی کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام: پیمایشی پیرامون دانشجویان دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی و کسب وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت فناوری اطلاعات ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

از آن‌جایی که افراد بیش از هر زمان دیگری از سایت‌های شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، افشای اطلاعات شخصی تبدیل به مساله‌ای با اهمیت فزاینده در پژوهش و عمل شده است. علیرغم وجود دغدغه‌های حریم خصوصی، افراد در رفتاری متناقض به افشای اطلاعات شخصی خود می‌پردازند. ادبیات رشته سیستم‌های اطلاعاتی توضیحی نسبی برای این تناقض ارائه کرده است. با این حال، مطالعات اخیر توجه به رفتارهای ناخودآگاه مرتبط با حریم خصوصی را توصیه کرده است. تحقیقات نوظهور در زمینه هویت فناوری اطلاعات پنجره جدیدی را برای توضیح بهتر رفتارهای مربوط به استفاده از فناوری باز کرده است. هویت فناوری اطلاعات در واقع، هویت فردی نشأت‌گرفته از فناوری اطلاعات است و به معنای «میزانی است که یک فرد در حسش نسبت به خود [و در تعریفش از خود] فناوری اطلاعات را جدانشدنی می‌بیند». هدف این پژوهش بررسی نقش هویت فناوری اطلاعات در رفتار خود افشایی کاربران شبکه های اجتماعی است. بدین منظور، پیمایشی با مشارکت 467 دانشجوی دانشگاه تهران که کاربر شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز بودند، انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که هویت فناوری اطلاعات ارتباطی مثبت با خودافشایی در شبکه‌های اجتماعی دارد و همچنین هویت فناوری اطلاعات به طور غیر مستقیم و از طریق ساز‌ه‌های اعتماد، مزایا و مخاطرات ادارک شده با رفتار خودافشایی اطلاعات مرتبط است. یافته‌های این پژوهش به توضیح بهتر پدیده تناقض حریم خصوصی کمک می‌کند و نقش هویت فناوری اطلاعات را برای پیش‌بینی رفتارهای مربوط به حریم خصوصی در نظر می‌گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of IT Identity in Self-disclosure Behavior of Instagram Users: A Survey of Students in University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Babak Sohrabi 1
  • hamidreza yazdani 2
  • amir manian 3
  • Hossein Mosafer 4
1 Professor, Department of Information Technology Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
3 Professor, Department of Information Technology Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
4 PhD Student, Department of Information Technology Management, Faculty of Management ,University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

As people use social networking sites (SNS) more than ever before, disclosing personal information continues to be an issue of increasing concern both for practice and research. In spite of existing privacy concerns, people paradoxically continue to disclose personal information. Information Systems (IS) literature has provided partial explanations for this paradox. However, recent studies have recommended the consideration of spontaneous privacy-related behaviors. The emerging research on IT identity (ITID) – the extent to which an individual views use of an IT as integral to his or her sense of self – has opened a new window on better explaining IT use behaviors. This study aims to investigate the role of ITID in self-disclosure behavior of SNS users. To meet this end, a survey was administered among 467 students at University of Tehran who were also Instagram users. The results of this research, shows that ITID is positively associated with self-disclosure behavior on SNS. Furthermore, it also shows that ITID is indirectly associated with self-disclosure behavior through the mediating constructs of trust, perceived benefits and risks. This study contributes to the research by providing a better explanation of privacy paradox phenomenon and considering the role of ITID in predicting privacy-related behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT identity
  • Privacy concerns
  • Self-disclosure behavior
  • Privacy paradox