موسیقی محلی؛ چالش‌ها و راهکارهای خلق ثروت (مورد مطالعه: موسیقی محلی کهگیلویه و بویراحمد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری ارتباطات، گروه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف مقاله مطالعه چالش‌ها و را‌ه‌کارهای خلق ثروت در موسیقی محلی استان کهگیلویه و بویراحمد است. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از تحقیق کیفی و مصاحبه با 12 نفر از کنشگران موسیقی محلی استان، چالش‌های موسیقی محلی شناسایی و راه‌کارهایی برای  رشد و سودآوری در این حوزه ارائه گردید. سابقه نگرش منفی به موسیقی، نبود سابقه مصرف عمومی هنر، ذائقه موسیقیایی، پایین بودن درآمد اقتصادی مردم، نبود حامیان مالی، گران بودن ادوات موسیقی و محدودیت واردات تجهیزات استودیویی، ابهام در احکام موسیقی، حساسیت‌های مذهبی، مدیران غیرمتخصص، کمبود امکانات زیرساختی و بودجه، استفاده ابزاری از هنرمندان در جهت مقاصد ایدئولوژیک و نقض حقوق مؤلف از جمله چالش‌ها و محدودیت‌هایی است که موسیقی محلی با آن روبروست. حمایت از گردشگری موسیقی، تأسیس تلویزیون اینترنتی، تشکیل نهاد مدیریت جمعی، استفاده از بازی‌های دیجیتال، استفاده از ظرفیت مهاجران قومی در شهرهای بزرگ کشور، استفاده از ظرفیت مهاجران خارج از کشور، حضور در فستیوال‌های جهانی، بازاریابی محلی، ملی و جهانی، سرمایه‌گذاری در آموزش، حمایت رسانه‌ای از کارآفرینی فرهنگی، توزیع نوآورانه و دیجیتال موسیقی و حق پخش رسانه‌ای راه‌کارهایی است که می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رشد، ترویج و در نتیجه تولید ثروت در صنعت موسیقی محلی بینجامد. نکته مهم و قابل تأمل آن است که اغلب راه‌کارها با توجه به فضای نوین رسانه‌ای ارائه شده است. لذا از آنجا که در ایران گفتمان دولتی بر حوزه سیاستگذاری فرهنگ و رسانه غلبه دارد، تغییر در سیاست‌های فرهنگی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست که می‌تواند بستری برای تحقق این راه‌کارها، فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Folk music, challenges and strategies for creating wealth (Case Study: Local Music of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad)

نویسندگان [English]

  • mehri bahar 1
  • hadi nazari 2
1 Associate Professor, Department of Social Communication, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Student, Department of Social Communication, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to study the challenges and methods of wealth creation in the local music of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces. To achieve this goal, using qualitative research and interviews with 12 local music activists in the province, the challenges of local music were identified and strategies for growth and profitability in this area were presented. History of negative attitudes toward music, lack of history of public consumption of art, musical taste, low economic income, lack of sponsors, expensive musical instruments and restrictions on imports of studio equipment, ambiguity in the rules of music, religious sensitivities, unprofessional managers, lack of infrastructure and Budget, the instrumental use of artists for ideological purposes, and copyright infringement are some of the challenges and limitations that local music faces. Supporting music tourism, establishing Internet TV, forming a collective management body, using digital games, using the capacity of ethnic immigrants in major cities of the country, using the capacity of immigrants abroad, attending global festivals, local, national and global marketing, investment In education, media support for cultural entrepreneurship, innovative and digital music distribution, and media broadcasting rights are strategies that can directly and indirectly lead to the growth, promotion, and consequently wealth creation of the local music industry. It is important to consider that most of the solutions are presented according to the new media environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local music
  • cultural industries
  • cultural policy
  • wealth creation