تحلیل گفتمان بازنمایی خانواده در سریال میکائیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی؛ دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی؛ دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانش‌آموخته دکترای گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس. تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت نظم و ترجیح گفتمانی بازنمایی شده از خانوده ایرانی در سریال میکائیل انجام شده است. روش تحقیق در این مطالعه تحلیل گفتمان است. واحد تحلیل سریال و واحد مشاهده مناسبات گفتمانی موجود در فیلم است. اجزاء این روش عبارت‌اند از: شناسایی دال‌های محوری، مفصل‌بندی و تعیین گفتمان، شناسایی دال شناور، رابطه گفتمانی، فرجام تقابلِ گفتمانی و رابطه با متن (زمینه اجتماعی). یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در سریال میکائیل، سه گفتمان حق‌طلبی، محافظه‌کار و افراطی مورد بازنمایی قرار گرفته و فرجام گفتمانی با برتری گفتمان حق‌طلب خاتمه یافته است. اصلی‌ترین دال‌های محوری گفتمان حق‌طلبی عبارت بودند از انعطاف‌پذیری در سنت‌ها، استقلال زنان، سبک حل مسئله مثبت‌اندیش، حمایت حق‌طلبانه و خانواده‌گرایی؛ دال‌های محوری گفتمان محافظه‌کار تقدیرگرایی، احترام و حرمت نگه‌داشتن، ترس و احساس ناامنی، بی‌اعتمادی به پلیس، خانواده دوستی، حمایت محافظه‌کارانه و دال‌های محوری گفتمان افراطی خانواده نیز شامل جمود فکری و سنت‌گرایی افراطی، مرد‌سالاری، کینه‌توزی و انتقام، سبک حل مسئله خشونت‌آمیز، انگ و برچسب‌زنی و قانون-گریزی بوده‌اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که یک بازنمایی واحدی از خانواده ایرانی وجود ندارد و با تکثری از گونه‌های خانواده در ایران مواجه هستیم و به همین منوال در این سریال‌ها نیز به تقابل‌های گفتمانی از این نوع خانواده‌ها می‌پردازند و در پایان سریال با توجه به گفتمان مدنظر، به دنبال برتری گفتمان و نوع خانواده مدنظر خود هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse analysis of family representation in Mikael series

نویسندگان [English]

  • abdollatif karevani 1
  • mehdi kaveh 2
  • saman yousefvand 3
1 PhD of sociology, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 PhD student in Sociology, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 PhD of Sociology, University of Tehran, Researcher, Parliamentary Research Center, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of recognizing the order and preference of the discourse represented by the Iranian family in the series Mikael. The research method in this study is discourse analysis. The analysis unit is the serial and observation unit of the discourse relations in the film. The components of this method are: Identification of central signs, articulation and determination of discourse, identification of floating sign, discourse relationship, outcome of discourse confrontation and relationship with the text (social context). Findings show that in Michael's series, three discourses of right-seeking, conservative and extremist are represented and the end of the discourse ends with the superiority of right-wing discourse. The main themes of the right-wing discourse were flexibility in traditions, women's independence, positive thinking style, right-wing advocacy, and family orientation; Central features of conservative discourse include fate, respect, fear and insecurity, distrust of the police, family friendliness, conservative support, and central points of extreme family discourse, including extremism and traditionalism, patriarchy, malice, and revenge. Violent problem-solving styles have been stigmatizing, labeling, and breaking the law. The results of the research indicate that there is no single representation of the Iranian family and we are faced with a multitude of family types in Iran, and similarly in these series, they deal with the discourse confrontations of this type of family and in the end The series, according to the discourse in question, are looking for the superiority of the discourse and the type of family they are considering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Michael's TV series
  • Family
  • Discourse Analysis
  • Media Representation problems and injuries of the family