بازنمایی سوژه زن در سینمای نمایش خانگی (مطالعه موردی سریال مانکن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا شعبه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

   این مطالعه تلاشی برای واکاوی بازنمایی سوژة زن در محتوای روایی و تصویری سینمای نمایش خانگی در سریال مانکن است. بدین منظور، با به کارگیری رویکرد برساخت گرا در نظریة بازنمایی ریجارد دایر و استوارت هال، به منزلة چارچوب نظـری و بـا اسـتفاده از روش تحلیل نشانه شناختی فیسک در سه سطح رمزگان واقعیـت، بازنمـایی و ایـدئولوژی، سریال مانکن تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کدهای ایدئولوژیک این سریال ترکیبی از رمزگان چندگانه است که در کنار هم شخصیتی طبقاتی از  زن سریال را نشان می دهند. از جمله رمزهای این مجموعه می ­توان به زندگی لوکس، قانون­گریزی، فردگرایی، نفع گرایی و آنارشیسم اشاره کرد. زن طبقه مرفه در سریال مانکن دنبال مد، اسراف، تنوع و زندگی لوکس است. در مقابل، زنان طبقه متوسط ​​یا پایین به نوعی بازنمایی آشفتگی زنان تنها در جامعه است که قادر به یافتن راه حل درست و اصولی برای رسیدن به خواسته های خود نیستند و بنابراین گمراه شده ­اند. برای زنان تنها در خانواده که سرشار از خودخواهی و منفعت طلبی هستند، سریال مانکن چاره ­ای جز اعتماد به جنایتکاران جامعه و روسپی گری باقی نمی ­گذارد و حتی به گونه­ ای، شیوه ­هایی متفاوت از خود­فروشی زنان و مردان را برای جامعه­ ایرانی- اسلامی بازنمایی می­ کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Representation of female subject in home cinema (Case study: Mannequin series)

نویسندگان [English]

  • Afshar Kabiri 1
  • َAsrin shafei 2
1 Associate professor of sociology, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
2 M.A. of women's studies, Alzahra University (Urmia Campus), Urmia, Iran
چکیده [English]

This study attempts to analyze the representation of the female subject in the narrative and visual content of home theater in the Mannequin series. For this purpose, by applying the constructivist approach of Richard Dyer and Stuart Hall’s theory of representation as the theoretical framework and Fisk’s semiotic analysis method in three levels of codes of reality, representation, and ideology, Mannequin series has been examined and evaluated. The research method of this study is a qualitative analysis with an inductive approach. According to the topic and the research problem, deploying qualitative and semiotic methods is the best technique to analyze this topic. The results indicate that the ideological codes of the series are a combination of several codes that together show the class of the woman character in the series. The upper-class female characters in Mannequin series look for fashion, extravagance, variety, and luxury life. On the other hand, the middle or lower-class women in the series are representations of the lone women's turmoil in society who are not able to find the correct and upright ways to achieve their desires and thus go astray. For the single women in the family, who are full of selfishness and self-interest, the Mannequin series leaves no choice but to prostitute themselves and trust in the criminals of society. In summarizing the contents, the following can be mentioned about the Mannequin series: home cinema, which could have been a qualitative alternative to the national television, causes serious damage to the cinema and the culture of our Iranian-Islamic society by turning to such low-quality and worthless series in terms of technical structure and moral themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • representation
  • codes
  • ideology
  • subjectivity
  • middle class