پیوند دیالکتیکی فرهنگ سایبری و منافع عمومی (مطالعه موردی: استارتاپ ان‌اف‌تی اینتروسپکت و کلکسیون های ان‌اف‌تی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/scart.2023.139479.1334

چکیده

  پژوهش حاضر در پی آن است تا ظرفیت نوین و فن‌آورانه بلاک‌چین و NFT در فعالیت های خیریه‌ها را مورد کنکاش و تحلیل کیفی قرار دهد و با اتکا بر رویکردی خاص به تحلیل مزایا و معایب احتمالی این نوآوری بپردازد. روش پژوهش مبتنی بر تجربیات بدست آمده توسط استارت‌آپ ایرانی اینتروسپکشن است که شامل ادغام روش تحلیل محتوا و مصاحبه‌ها می‌باشد. در این روش، مصاحبه‌ها به عنوان داده‌های دست‌دوم جمع‌آوری شده‌اند اما جزئیات تک‌تک مصاحبه‌ها ذکر نشده و تنها نتایج و تحلیل آنها گنجانده شده‌ است. بعد از جمع آوری و تحلیل دادها در میدان کسب و کارهای تکنولوژیک‌، این نتیجه حاصل شد که استفاده از ظرفیت شبکه بلاک‌چین و مشتقات آن نقش به سزایی در شفاف سازی، نوآوری و تهییج بازارهای هنری به نفع خیریه ها دارد. علاوه بر این، ظرفیت های جهانی و فرامنطقه ای ویژه ای را نیز برای خیریه ها و سازمانهای مردم نهاد محلی فراهم می‌آورد که پیش از آن بسیار محدود بودند. با قیاس کسب و کارهای شخصی و حقوقی فعال در استارت‌آپ‌های هنری-تکنولوژی و تحلیل رسانه ها، متون و مصاحبه های افراد کلیدی این حوزه و مطالعه موردی یک کلکسیون ان‌اف‌تی ایرانی، ظرفیت این صنعت فرهنگی بر شمرده شد. به طور مشخص، ساز و کار نوینی همچون شبکه غیرمتمرکز و خودمختار می‌تواند با دور زدن محدودیتهای اعمال شده توسط تحریم های بانکی، ظرفیت قابل توجهی را در اختیار انجمن هایی بگذارد که به واسطه محدودیتهای اعمال شده بین المللی، فعالیت‌شان مختل و یا کمرنگ‌تر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Integration of cyber culture and public interests (Case study: NFT Introspect Startup and NFT collections)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Afkhami 1
  • Mehri Bahar 2
1 M.A. student of Social Communication, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate professor, Department of Social Communication, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Blockchain technology and Non-Fungible Tokens (NFTs) are increasingly significant in the charitable sector, offering innovative solutions to enhance transparency, accountability, and global engagement. This study examines the implementation and impact of these technologies in a case study of an Iranian startup, Introspection. Utilizing a combination of content analysis and interviews, the research delves into the opportunities and challenges presented by blockchain and NFTs in philanthropy, especially under the constraints of international sanctions and the fluctuating cryptocurrency market. The findings illustrate that blockchain and NFTs play a crucial role in generating new markets and enhancing operational transparency. These technologies enable charities to establish stronger connections with supporters and broaden their impact. Significantly, blockchain technology assists charities in expanding their scope from local communities to a global platform, facilitating a move towards decentralized and autonomous operations. This shift has the potential to reshape the charitable landscape, encouraging innovation and adaptation. The study concludes that the integration of blockchain and NFTs is essential for the advancement of the charitable sector. It calls for ongoing research to effectively address the challenges and leverage the opportunities these technologies present. This research contributes to a growing body of knowledge on digital innovation in philanthropy and its potential to transform traditional charitable practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain technology
  • Non-Fungible Tokens (NFTs)
  • charitable organizations
  • digital innovation in philanthropy