کارکرد عکس در تعیین هویت دیاسپورا « با تحلیل مجموعه ای از آثار پرستو فروهر»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه تلویزیون و هنرهای دیجیتال، دانشکده هنر، دانشگاه دامغان، استان سمنان، دامغان، ایران

10.22034/scart.2023.140042.1404

چکیده

بحث مهاجرت یکی از مهمترین مباحث روز منتقدین و مفسران جامعه شناسی است که هنر و هنرمندان جایگاه بسیار مهم و حساسی را در شکل گیری مفاهیم و ارزش گزاری ها ایفا می کنند. این مقاله سعی بر آن دارد تا توجه انتقادی را به مفهوم زیبایی شناسی دیاسپوریک جلب کند و به این سوال پاسخ دهد که چرا استراتژی «تعلق» در مرزهای مختلف فرهنگی و جغرافیایی اهمیت دارد ؟ برای این منظور براساس این فرضیه که عکاسی هنری یک عمل اجتماعی است و پتانسیل ایجاد روابط همبستگی با سایر گروههای مهاجر را دارد، با تحلیل آثاری از پرستو فروهر هنرمند استدلال کرده که این فعالیت اجتماعی علاوه بر آنکه می تواند ارتباط ذهنی و عینی در مورد وطن را به عنوان یکی از شاکله های دیاسپورا در بین مهاجرین ایجاد کند، از لحاظ خلاقیت در زیبایی شناسی نیز قابلیت آن را دارد تا گروههای غیر مهاجر و بومی را تحت تاثیر قرار داده و در طولانی مدت نقشی اساسی در نوع دیدگاه آنها داشته باشد. در آخر به این نتیجه دست خواهد یافت که گروههای دیاسپوریک زیبایی شناسی مشابهی دارند که هنر عکاسی با موضوع مهاجرت و روایتگری تعلق می تواند بستر مناسبی با تفاوتها و مرزهای فرهنگی خلاقانه ای تولید کند که از طرفی باعث ایجاد حس و نوستالژی مشترک شود که به نوعی رقابتی و فراتر از هویت های ملی و قومی است و از سوی دیگر امکانات تعامل انتقادی فرا فرهنگی و برخورد جوامع پس از مهاجرت را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The function of the photo in determining the identity of the diaspora: Analyzing a collection of works by Prasto Forohar"

نویسنده [English]

  • Azadeh Bahmanipour
Assistant professor, Department of Television and Digital Arts, Faculty of Arts, Damghan University, Damghan, Iran
چکیده [English]

The issue of immigration has become one of the most important topics for sociological critics and commentators, in which art and artists play a very important and sensitive position in the formation of concepts and values. This article tries to draw critical attention to the concept of diasporic aesthetics and answer the question why the strategy of "belonging" is important in different cultural and geographical borders. For this purpose, based on the hypothesis that artistic photography is a social act and has the potential to create solidarity relations with other immigrant groups, by analyzing the works of Prosto Foroharmand, the artist argued that this social activity, in addition to being able to provide mental and objective communication about the homeland As one of the diaspora formations among immigrants, in terms of creativity in aesthetics, it has the ability to influence non-immigrant and native groups and play a major role in their perspective in the long term. In the end, it will reach the conclusion that diasporic groups have a similar aesthetic, that the art of photography with the subject of migration and narration can produce a suitable platform with creative cultural differences and boundaries, which on the one hand creates a common feeling and nostalgia that It is competitive and beyond national and ethnic identities, and on the other hand, it provides opportunities for transcultural critical interaction and dealing with post-immigration societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diaspora
  • identity
  • belonging
  • artistic photography
  • narration