خوانش نمونه هایی از معماری معاصر ایران بر اساس هستی شناسی مسطح و شی محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه، گروه فلسفه هنر، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه فلسفه هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/scart.2024.140010.1401

چکیده

 خوانش زیبایی شناختی معماری تلاشی است برای درک و تفسیر آثار معماری با اتکا به مفاهیم، ایده ها و متدهای بسط یافته در این حوزۀ پژوهشی. این کاوش کیفی مشتمل بر فهم و ارزیابی عناصر چندگانه معماری مثل فرم، فضا، ماده، نور، و ساختار است که علاوه بر خوانش خصوصیات جسمی سازه‌ها و ساختمان‌ها به درک نقش آنها در فرآیندهای اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، و حتی ارتباط با محیط طبیعی هم می‌پردازد. پژوهش حاضر از دریچۀ هستی‌شناسی شیء محور به مطالعۀ نمونه هایی از معماری معاصر می پردازد که به تجربه انسان از محیط و فضا توجه ویژه‌ای داشته اند. در اینجا محیط‌ها و سازه‌ها به عنوان شیء مرکزی معماری در نظر گرفته می‌شوند و تأثیر عمیقی بر تجربه و رفتار انسان دارند. نتایج تحلیل نشان می دهد که در معماری معاصر تلاش شده است تا محیط‌ها و سازه‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که تعامل انسان با آنها تحت تأثیر قرار گیرد و تجربه معماری را بهبود بخشد. همچنین، معماری  وسیله ای است برای ایجاد تعامل مستدام بین انسان و محیط؛ و این از آن حیث واجد اهمیت است که بُعد عاطفی و احساسی و هیجانی ارتباط بین انسان و محیط در معماری معاصر به شکلی تجربی نمود عینی می یابد. خلاصه اینکه، در این نمونه ها محیط‌ها به شکلی طراحی شده اند که انسان‌ها با آنها ارتباط نزدیکی برقرار می کنند و در محیط‌های تعاملی، تجربه‌های جذاب و منحصر به فردی را کسب می نمایند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reading examples of contemporary Iranian architecture based on flat and object-oriented ontology

نویسندگان [English]

  • Kiarash Milaninia 1
  • Mohammad Reza Sharif zadeh 2
  • Hossein Soltanzadeh 3
1 PH>D student of philosophy, Department of Philosophy of Art, Faculty of Art, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Art Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aesthetic architectural reading refers to the interpretation and analysis of an architectural work or architectural concepts. This process involves understanding and interpreting the multiple elements of architecture such as form, space, material, light, and structure. Architectural reading is not limited to describing and interpreting the physical characteristics of structures and buildings; it also encompasses an understanding of their role in social, cultural, historical processes, and even their relationship with the natural environment. Contemporary architecture based on object-oriented ontology pays special attention to the human experience of the environment and space. In this approach, environments and structures are considered as central objects in architecture and have a profound impact on human experience and behavior. Contemporary architects strive to design environments and structures in a way that influences human interaction with them and enhances the architectural experience. In this approach, architecture is introduced as a means to create sustainable interaction between humans and the environment. The importance of this perspective lies in making the relationship between humans and the environment more experiential and emotional in architecture. Environments are designed in a way that allows humans to establish a close connection with them, and in interactive environments, they can experience engaging and unique experiences. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • architecture
  • ethics
  • aesthetics
  • contemporarily
  • philosophy