نویسنده = محمد مبینی شورستانی
خوانش پسااستعماری حکایت حاجی‌مراد اثر صادق هدایت به روش واسازی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 16-28

هادی نوری؛ محمد مبینی شورستانی