کلیدواژه‌ها = موسیقی انقلابی
تحولات گفتمانی موسیقی: مطالعۀ تطبیقی موسیقی عصر مشروطه با موسیقی انقلاب 57

دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، اسفند 1402، صفحه 128-139

10.22034/scart.2024.139877.1379

محمدرضا ذوالفقاری؛ مهناز رونقی نوتاش؛ بهرنگ صدیقی