الگوهای ارتباط عاطفی زنان به عنوان قهرمان پروبلماتیک در فضای عمومی (بر اساس رمان های شهرنوش پارسی پور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی گروه‏های اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه زنجان، ایران

چکیده

این مقاله برگرفته از پژوهشی است که با هدف کشف قواعد عاطفی زنان در کنش‌های متقابل اجتماعی و شیوه‌های برسازیِ این قواعد در فرایند دیالکتیکی کنشگر و موقعیت اجتماعی در رمان‌های شهرنوش پارسی‌پور انجام شد. روش تحقیق، نظریه‏ زمینه ‏ای است که براساس آن رمان های منتخب این نویسنده بررسی و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی مقولات و نتایج نظری استخراج گردید. رمان‏های پارسی‏ پور به دلیل محوریت زنان به عنوان قهرمان‌های پروبلماتیک و تمرکز بر مسائل زنانه، از جمله مقاومت آنان در برابر سلطه مردانه در فضاهای عمومی، انتخاب شدند. نتایج نشان داد که منظومه‏ احساسی زنان بعنوان یکی از مقوله ‏های اساسی در رمان‏های پارسی‏پور وجود دارند و مقولات دوگانه‏ های عاطفی و آگاهی عاطفی در برسازی کنش‏های عاطفی زنان نقش موثری ایفا می ‏کنند. فرایند کنش‏های مبتنی بر عواطف در میان زنان نیز با مقوله ‏های رفتار احساسی، محدودیت‏های کنش‏گری، موانع بروز احساسات، مدیریت عواطف و تاب‏آوری شکل می‏ گیرند. در اغلب موقعیت ‏های اجتماعی زنان به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه به بازتولید الگوهای کنشی موجود می‏ پردازند. اما تغییر پایگاه اجتماعی در میان زنان موجب ارتقای آگاهی عاطفی شده و زنان در مواجهه با دوگانه ‏های عاطفی، مدیریت عواطف خود را به صورت خلاقانه در دست می ‏گیرند و دست به خلق کنش‏های جدید می‏ زنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women’s emotional communicative patterns as problematic heroes in public space (Based on the novels of Shahrnoush Parsipour)

نویسندگان [English]

  • Zahra Moradi 1
  • Reza Masoumirad 2
  • mozaferedin shahbazi 3
1 Ph. D candidate in sociology of social groups, Science and Research Department, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Department of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, University of Gilan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zanjan University, Iran
چکیده [English]

This article is derived from a research that was conducted with the aim of discovering the emotional rules of women in social interaction and the ways of constructing these rules in the dialectical process of the actor and the social position in the novels of Shahrnoush Parsipour. The research method is a grounded theory based on which three stages of open, axial and selective coding were done and theoretical results were obtained. The novels of Shahrnoosh Parsipour were also chosen because of the presence of a problematic hero. The results showed that women's emotional system exists as one of the basic categories in Parsipour's novels, and two categories of emotional duality and emotional awareness play an effective role in building women's emotional actions. . The process of actions based on emotions among women are also formed with the categories of emotional behavior, limits of action, obstacles to the expression of emotions, management of emotions and resilience. In most social situations, women consciously or unconsciously reproduce the existing action patterns. However, the change in the social base among women has led to the promotion of emotional awareness, and when faced with emotional dualities, women creatively manage their emotions and start creating new actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women's emotional communication patterns
  • novel
  • Shahrenoush Parsipour
  • problematic hero