نویسنده = فوادیان، مجید
درک کودکان از کلیشه‌های جنسیتی (تحلیل نقاشی کودکان 6 تا 12 ساله شهر مشهد)

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 100-117

doi.org/10.34785/J016.2022.041

مجید فولادیان؛ سمانه شاهی صنوبری؛ مونا خیامی؛ ملیحه افشارکهن