کلیدواژه‌ها = گفتمان
تحولات گفتمانی موسیقی: مطالعۀ تطبیقی موسیقی عصر مشروطه با موسیقی انقلاب 57

دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، اسفند 1402، صفحه 128-139

10.22034/scart.2024.139877.1379

محمدرضا ذوالفقاری؛ مهناز رونقی نوتاش؛ بهرنگ صدیقی


هنر درباری و خشونت نمادین (مورد مطالعه: طراحی قالی عصر صفوی)

دوره 3، شماره 2، تیر 1400، صفحه 101-78

https://doi.org/10.34785/J016.2021.743

آزاده یعقوب زاده؛ ابوالفضل عبدالهی فرد؛ محمد عباس زاده؛ عبدالله میرزایی؛ ناصر صدقی


تحلیل گفتمان فرهنگ زیست محیطی در ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 127-106

https://doi.org/10.34785/J016.2020.371

قاسم زائری؛ انور محمدی