دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

معشوقِ غزلیات سعدی: هویت و دلالت‌های طبقاتیِ فاصله‌گزینی وی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.22034/scart.2023.62809

بهناز حامدی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


فرودستِ منفعل: بازنمایی فرودستان در رمان‌های تنگسیر و سنگ صبورِ صادق چوبک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/scart.2023.62848

محمد یزدانی نسب؛ سمانه رحیمی


خوانش فیلم «زنی به نام نیکیتا» براساس اسطوره‌شناسی تطبیقی ساخت‌گرای جوزف کمبل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22034/scart.2023.62880

فاطمه مهرابی؛ افسانه قانی


تحلیل نتنوگرافیک ـ نشانه شناختی فضای جنسیتی در شبکه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22034/scart.2023.138801.1288

محمد سعید ذکایی؛ سیمین ویسی


تحلیل پیکربندی روایت و کانونی‌سازی در رمان پیکر فرهاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22034/scart.2023.62882

تیمور مالمیر؛ شهلا ناصری


نشانه‌شناسی اجتماعی نمایشنامه «جعفرخان از فرنگ آمده» بر اساس نظریه پی‌یر گیرو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.22034/scart.2023.138014.1243

طاهره میرهاشمی


برساخت وطن در شعر مهدی اخوان‌ثالث و عبداللّه پَشیو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22034/scart.2023.62881

سیوان محمد طاهر بیبانی؛ بهروز چمن آرا؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


عادات رسانه‌ای و ارتباطات یکپارچه بازاریابی؛ رابطه فرهنگ مصرفی رسانه و جذب مخاطبان (مطالعه ای در مراکز جراحی خاص)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22034/scart.2023.138948.1300

مهین ملکی زعیم؛ رضا شافعی؛ فرهاد وفایی


تحلیلی بر سیاست‌گذاری‌های نظام آموزش پرورش ایران در حوزه زبان مادری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.22034/scart.2023.138910.1293

عبدالله عزیزی؛ نعمت الله عزیزی؛ علی امینی باغ


اصلاحات ارضی لاهیجان و پیامدهای جامعه شناختی آن (مورد مطالعه: نواحی شرق استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22034/scart.2023.62887

ایرج راستگو؛ طلیعه خادمیان؛ عبدالرضا ادهمی


تبیین ویژگی‌های مشترک تصویری در آثار منتخب هنر دوره ایلخانی و هنر بیزانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22034/scart.2023.62866

سید محمود حسینی ده میری؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ شاپور بهیان؛ سید رحمان مرتضوی


تحلیل سبک زندگی فردگرایانه زنان نسل وای شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

10.22034/scart.2023.140176.1419

مهتاب رضیئی؛ احسان رحمانی خلیلی؛ عالیه شکربیگی


مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت در بلایای طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22034/scart.2024.140550.1447

حسین ملکی زاده؛ علی ناصحی؛ رامین پورسعید