دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

زمینه های شکل گیری و تلاقی جریان های اجتماعی سیاسی کردستان ایران در وضعیت عقب ماندگی تاریخی (با تمرکز بر دهه های ٤٠و ٥٠ش/٦٠ و ٧٠ م)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

عثمان هدایت؛ مجید موحد؛ جهانگیر جهانگیری؛ کاوه دستوره


کلیشه سازی جنسیتی و بازنمایی زنان در سینمای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

پیام زین العابدینی؛ حوری شفیعیون