کلیدواژه‌ها = زنان
تحلیل سبک زندگی فردگرایانه زنان نسل وای شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

10.22034/scart.2023.140176.1419

مهتاب رضیئی؛ احسان رحمانی خلیلی؛ عالیه شکربیگی


کلیشه سازی جنسیتی و بازنمایی زنان در سینمای ایران

دوره 5، شماره 2، تیر 1402، صفحه 19-35

10.22034/scart.2023.62715

پیام زین العابدینی؛ حوری شفیعیون


بررسی رابطه تعارض‌های هویتی و زیست سیاسی زنان در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 147-170

10.22034/scart.2023.62709

فاطمه محمدی؛ زهره پوستین چی؛ ابراهیم متقی


تبیین ارتباط مصرف رسانه ای و دینداری با رفتار باروری (مورد مطالعه: زنان متاهل 15-49 ساله شهر تبریز)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 100-83

https://doi.org/10.34785/J016.2022.008

محمدباقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ سعید سلطانی؛ نسرین انصاری


بازنمایی هویت زن در ضرب‌المثل‌های «لکی»

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 88-65

https://doi.org/10.34785/J016.2021.251

جلیل کریمی؛ سیاوش قلی پور؛ زینب علیمرادی