کلیدواژه‌ها = زنان
خوانش پسااستعماری حکایت حاجی‌مراد اثر صادق هدایت به روش واسازی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 16-28

هادی نوری؛ محمد مبینی شورستانی


تعارض‌های هویتی و جامعه پذیری سیاسی زنان در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402

فاطمه محمدی؛ زهره پوستین چی؛ ابراهیم متقی


تبیین ارتباط مصرف رسانه ای و دینداری با رفتار باروری (مورد مطالعه: زنان متاهل 15-49 ساله شهر تبریز)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 100-83

https://doi.org/10.34785/J016.2022.008

محمدباقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ سعید سلطانی؛ نسرین انصاری


بازنمایی هویت زن در ضرب‌المثل‌های «لکی»

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 88-65

https://doi.org/10.34785/J016.2021.251

جلیل کریمی؛ سیاوش قلی پور؛ زینب علیمرادی