موضوعات = جامعه شناسی، فرهنک جامعه، الگوهای اجتماعی، جامعه و علم
مطالعه مردم‌نگارانه تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه شهری ایذه(بررسی موردی خوراک و پوشاک)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

علی حسین حسین زاده؛ معصومه باقری؛ حسین ملتفت؛ سجاد بهمنی؛ ذوالفقار احمدی اوندی


معشوقِ غزلیات سعدی: هویت و دلالت‌های طبقاتیِ فاصله‌گزینی وی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

بهناز حامدی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


سوژه‌گی: آگاهی، تاریخ و فرهنگ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

فاطمه گلابی؛ سجاد مسگرزاده


بازتاب ارتباط فرهنگ و جامعه با فضاهای شهری و معماری در فیلم «قهرمان»: مطالعه‌ای تطبیقی بر اساس آرای پیر بوردیو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

حسین حیدری؛ احمد الستی؛ حسن بلخاری قهی


فرودستِ منفعل: بازنمایی فرودستان در رمان‌های تنگسیر و سنگ صبورِ صادق چوبک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

محمد یزدانی نسب؛ سمانه رحیمی


خوانش فیلم «زنی به نام نیکیتا» براساس اسطوره‌شناسی تطبیقی ساخت‌گرای جوزف کمبل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

فاطمه مهرابی؛ افسانه قانی


برساخت وطن در شعر مهدی اخوان‌ثالث و عبداللّه پَشیو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

سیوان محمد طاهر بیبانی؛ بهروز چمن آرا؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


تحلیل پیکربندی روایت و کانونی‌سازی در رمان پیکر فرهاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

تیمور مالمیر؛ شهلا ناصری


برهم‌کنش قدرت و مقاومت: تحول گفتمان پدرسالاری در ادبیات داستانی نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

مهناز جوکاری؛ سعید حسامپور


تبیین ویژگی‌های مشترک تصویری در آثار منتخب هنر دوره ایلخانی و هنر بیزانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

سید محمود حسینی ده میری؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ شاپور بهیان؛ سید رحمان مرتضوی


اصلاحات ارضی لاهیجان و پیامدهای جامعه شناختی آن (مورد مطالعه: نواحی شرق استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

ایرج راستگو؛ طلیعه خادمیان؛ عبدالرضا ادهمی


ضرورت شکل‌گیری نگاره یوسف و زلیخا در دوران سلطان حسین بایقرا

دوره 5، شماره 3، مهر 1402

میثم روشنی؛ مهدی کشاورز افشار


تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه یادگیری‌ اجتماعی ایکرز

دوره 5، شماره 3، مهر 1402

اکبر علیوردی نیا؛ محمد اسماعیل ریاحی؛ زهره جعفری وحید؛ زهره نظام محله


خوانش معماری نارنجستان قوام براساس نظریه سازماندهی محیط

دوره 5، شماره 2، تیر 1402، صفحه 97-112

میلاد امیدی؛ مرضیه آزاد ارمکی؛ امید رهایی