نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار تاریخی- فرهنگی ارزیابی سطوح حس مکان در بناهای تاریخی و تأثیر آن در ماندگاری آثار تاریخی- فرهنگی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 73-84]
 • آجرکاری نسبت فرم و هندسه تزییناتِ آجریِ جداره‌های حیاط اندرونیِ خانه‌های نیمه دومِ حکومتِ قاجار در تبریز با وضعیت معیشتی مالکین [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 34-61]
 • آداب معاشرت نشانه‌شناسی اجتماعی نمایشنامه «جعفرخان از فرنگ آمده» بر اساس نظریه پی‌یر گیرو [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • آفریقا تصاویر خبری و ایدئولوژی‌های استعماری: تحلیل ایدئولوژی عکس‌های خبری سایت پرس‌تی‌وی در مورد قاره آفریقا [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 47-20]
 • آگاهی سوژه‌گی: آگاهی، تاریخ و فرهنگ [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 1-16]
 • آموزش چند فرهنگی تحلیلی بر سیاست‌گذاری‌های نظام آموزش پرورش ایران در حوزه زبان مادری [(مقالات آماده انتشار)]
 • آموزه‌های اسلامی بررسی تأثیرشاخصه‌های معماری اسلامی بر ارزش‌های تعالی بخش انسان [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 21-33]

ا

 • ابعاد چهارگانه هویت مطالعه جامعه شناختی نسبت ابعاد چهارگانه هویت (مطالعه موردی دانش آموزان شهر سنندج) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 173-155]
 • ایتالیا تأثیرگذاری آثار هنری موزه‌ای بر ترویج هنر اسلامی در دنیای غرب (مطالعه موردی: بازدیدکنندگان گالری اوفیتزی در سال 2021م) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 85-99]
 • اتنوگرافی نهادی سیاست‌های فضایی شهری و وضعیت محله‌های فرودست (اتنوگرافی نهادی محله‌های آقازمان، قطارچیان، جورآباد و کورآباد شهر سنندج) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 48-26]
 • اخلاق سوژه‌گی: آگاهی، تاریخ و فرهنگ [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 1-16]
 • ادبیات داستانی نوجوان برهم‌کنش قدرت و مقاومت: تحول گفتمان پدرسالاری در ادبیات داستانی نوجوان [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 31-50]
 • ادراک مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تلقی معلمان و مدیران [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 223-200]
 • ایدئولوژی برساخت نسبت هنر و تعهد اجتماعی در مجلات فرهنگی-ادبی دهۀ نخست پس از انقلاب (مطالعۀ موردی: کیهان فرهنگی، آدینه و دنیای سخن) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 194-168]
 • ایدئولوژی تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی رفتارهای اخلاقی ایرانیان در متون خلقیات‌نویسی [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 185-164]
 • ایدئولوژی مطالعه کیفی تضادهای اجتماعی مرتبط با دین (میدان مطالعه: استان کردستان) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 47-21]
 • ایدئولوژی بازنمایی پایگاه اجتماعی زن در سینمای عامه‌پسند ایران در دهه 70 [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 24-47]
 • ایدئولوژی بازنمایی سوژه زن در سینمای نمایش خانگی (مطالعه موردی سریال مانکن) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 36-54]
 • ایدئولوژی سوژه‌گی: آگاهی، تاریخ و فرهنگ [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 1-16]
 • ایران دربارۀ دختران چادریِ مدرن: ظهور نسلِ‌ «تری این وان» در ایران [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 46-28]
 • ایران تحلیل زمینه های فرهنگی امکان تحقق جامعه مدنی در ایران (مورد مطالعه: فضای مجازی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 29-44]
 • ایرانشهری ضرورت شکل‌گیری نگاره یوسف و زلیخا در دوران سلطان حسین بایقرا [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 105-127]
 • ارتفاع خوشایند معماری به مثابه فرهنگ؛ تحلیلی بر کاراکتر زاویه بصری در تطبیق‌پذیری فرهنگ و معماری فضاهای بینابین [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 154-130]
 • ایزدی بنیادگرایی و خشونت علیه زنان (مورد مطالعه: زنان ایزدی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 90-108]
 • ازدواج مطالعه پدیدارشناختی زیست ـ جهان زنانه در شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 1-15]
 • ایستار مطالعه مردم‌نگارانه تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه شهری ایذه (بررسی موردی: خوراک و پوشاک) [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 73-91]
 • استعمال قلیان عوامل فرهنگی مرتبط با گرایش زنان به استعمال قلیان در تفرجگاههای شمال تهران [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 131-103]
 • اسطوره تحلیل کهن‌الگوییِ شخصیت مردانه در سینمای ایران؛ مطالعة موردی فیلم «شعله‌ور» [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 163-142]
 • اسلام ساختار اجتماعی شناخت و پیدایش تاریخ‌نگاری در فرهنگ اولیۀ اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 120-95]
 • اشتغال تفسیر گیرتزی فاصلۀ خود واقعی و خود ایدئال در بستر واقعیت اشتغال [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصالت در موسیقی علل گسست فرهنگ شنیداری موسیقی از اصالت های فرهنگی و هنری در ایران از دوره ناصری تا پهلوی اول [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 133-148]
 • اصلاح طلبان تحلیل شیوه بازنمایی اصلاحطلبان در گفتمان اصولگرایی؛ (مطالعه موردی مقالات روزنامه کیهان در خلال انتخابات اسفندماه 94) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 147-122]
 • اقلیت ها تحلیلی بر سیاست‌گذاری‌های نظام آموزش پرورش ایران در حوزه زبان مادری [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکوناسیونالیسم مفهوم پردازی جنبش‌های محیط زیستی پیرامونی در ایران [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 157-173]
 • ایل تحلیل جامعه شناختی ذائقۀ نسلیِ مصرفِ موسیقی (میدان مطالعه: ایل خزل در شهر ایلام) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 219-195]
 • ایلات و عشایر بهمئی و بختیاری مردم نگاری چندمیدانه اثرگذاری گسترش کرونا بر مناسک عزا (میدان مطالعه: ساکنین زاگرس جنوبی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 61-76]
 • ایلام بازنمایی سبک زندگی در مجموعه‌های تلویزیونی (مورد مطالعه: سیمای مرکز استان ایلام) [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 43-22]
 • ایلام فرهنگ سیاه پوشی و بازنمایی ارزش ها (مطالعه پسران سیاه پوش ایلامی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 109-126]
 • الگوهای ارتباط عاطفی الگوهای ارتباط عاطفی زنان به عنوان قهرمان پروبلماتیک در فضای عمومی (بر اساس رمان های شهرنوش پارسی پور) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 113-132]
 • ایماژ مصرف ایماژهای بدن در میان کاربران اینستاگرام در شهر سنندج [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 141-115]
 • امر نابهنجار واکاوی مفهوم فوکوییِ هیولا در تابلو ندیمه‌ها اثر ولاسکز [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 41-23]
 • انتخابات اسفند 94 تحلیل شیوه بازنمایی اصلاحطلبان در گفتمان اصولگرایی؛ (مطالعه موردی مقالات روزنامه کیهان در خلال انتخابات اسفندماه 94) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 147-122]
 • انجمن سبز چیا فرهنگ مصرفی و تخریب طبیعت: رویکرد انجمن‌های زیست‌محیطی به بحران زیست‌بوم (مطالعۀ موردی: انجمن‌ سبز چیا، مریوان) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 148-123]
 • اندرزدهی ضرورت شکل‌گیری نگاره یوسف و زلیخا در دوران سلطان حسین بایقرا [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 105-127]
 • انسان‌شناسی فرهنگی و هنری ضرب‌المثل‌های دَری بهدینی زرتشتیان ایران و تأثیر آن بر نقشمایه های هنر زرتشتی‌دوزی [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 87-61]
 • انسان معمولی تحلیل گلدمنی قهرمان مسئله دار در آثار جمال میرصادقی (درازنای شب و کلاغ ها و آدم ها) [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 20-1]
 • اینستاگرام مصرف ایماژهای بدن در میان کاربران اینستاگرام در شهر سنندج [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 141-115]
 • اینستاگرام تحلیل نشانه شناختی بدنمندی در میان کاربران زن اینستاگرام (مطالعه موردی دو طراح لباس: آناشید حسینی و الهه جهادگر) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 62-42]
 • اینستاگرام بازنمایی سیمای زن در گفتمان مبارزه علیه سوژگی زن (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی اینستاگرام) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 118-141]
 • اینستاگرام زنان ایرانی ظهور شبه فمینیسم نئولیبرال در صفحات اینستاگرامی زنان ایرانی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 48-72]
 • انسداد اجتماعی تحلیل جامعه‌شناختی نقش و جایگاه زنان در موسیقی مردم‌پسند: ارائه یک نظریه زمینه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 47-26]
 • انسداد اجتماعی فرهنگ، عدالت آموزشی، کارایی آموزشی: فراتحلیل مطالعات راجع به دبیرستان های دولتی و غیردولتی [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 119-141]
 • انفعال بررسی جامعه شناختیِ عوامل مؤثّر بر مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: شهرستان های جوانرود و روانسر) [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 203-219]
 • انفعال فرودستِ منفعل: بازنمایی فرودستان در رمان‌های تنگسیر و سنگ صبورِ صادق چوبک [دوره 6، شماره 1، 1403]
 • اهواز اهواز؛ روایت پیدایش حاشیه ها بر پیکر یک کلانشهر، یک مطالعه داده بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 114-86]
 • اوقات فراغت مطالعه چگونگی گذران اوقات فراغت دختران برحسب سرمایه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (دختران مجرد گیلانغرب) [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 80-59]

ب

 • بازار محلی مطالعه مردم‌نگارانه تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه شهری ایذه (بررسی موردی: خوراک و پوشاک) [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 73-91]
 • بازنمایی بازنمایی هویت زن در ضرب‌المثل‌های «لکی» [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 88-65]
 • بازنمایی تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی رفتارهای اخلاقی ایرانیان در متون خلقیات‌نویسی [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 185-164]
 • بازنمایی تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی سلبریتی‌ها در صداوسیما: مطالعه موردی گزارش‌های خبری اخبار 20:30 [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 141-119]
 • بازنمایی بازنمایی سیمای زن در گفتمان مبارزه علیه سوژگی زن (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی اینستاگرام) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 118-141]
 • بازنمایی بازنمایی پایگاه اجتماعی زن در سینمای عامه‌پسند ایران در دهه 70 [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 24-47]
 • بازنمایی کلیشه سازی جنسیتی و بازنمایی زنان در سینمای ایران [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 19-35]
 • بازنمایی بازنمایی سوژه زن در سینمای نمایش خانگی (مطالعه موردی سریال مانکن) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 36-54]
 • بازنمایی فرودستِ منفعل: بازنمایی فرودستان در رمان‌های تنگسیر و سنگ صبورِ صادق چوبک [دوره 6، شماره 1، 1403]
 • بازنمایی رسانه‌ای تحلیل گفتمان بازنمایی خانواده در سریال میکائیل [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]
 • بازنمایی و تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل شیوه بازنمایی اصلاحطلبان در گفتمان اصولگرایی؛ (مطالعه موردی مقالات روزنامه کیهان در خلال انتخابات اسفندماه 94) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 147-122]
 • بافت فرسوده آسیب‎ شناسی طرح‌های شهری از منظر حق به شهر (نمونه موردی: طرح شهری نواب - گسترش مترو در محله بریانک) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 25-1]
 • بافت فرسوده احیاء زندگی شبانه در بافت فرسوده شهری خیابان لاله‌زار [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 32-1]
 • بحران آب کاوشی در تاریخ فرهنگی تغذیه در ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 121-93]
 • بحران زیست‌بوم فرهنگ مصرفی و تخریب طبیعت: رویکرد انجمن‌های زیست‌محیطی به بحران زیست‌بوم (مطالعۀ موردی: انجمن‌ سبز چیا، مریوان) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 148-123]
 • بختیاری زوال فرهنگ گاگریو: تحلیل انسان‌شناختی دگردیسی عزاداری و سوگ در میان ایلات بختیاری و بهمئی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 29-1]
 • بدن مصرف ایماژهای بدن در میان کاربران اینستاگرام در شهر سنندج [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 141-115]
 • بدن برساخت بدن و هویت‌یابی دختران در رمان نوجوان ایرانی؛ بررسی موردی: آثار عباس جهانگیریان [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 66-48]
 • بدنمندی تحلیل نشانه شناختی بدنمندی در میان کاربران زن اینستاگرام (مطالعه موردی دو طراح لباس: آناشید حسینی و الهه جهادگر) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 62-42]
 • بدنمندی برساخت بدن و هویت‌یابی دختران در رمان نوجوان ایرانی؛ بررسی موردی: آثار عباس جهانگیریان [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 66-48]
 • برساخت تحلیل داده بنیاد فرهنگ بیگانگی شغلی در نظام بوروکراسی ایران [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 221-205]
 • برساخت کلیشه سازی جنسیتی و بازنمایی زنان در سینمای ایران [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 19-35]
 • برساخت برساخت وطن در شعر مهدی اخوان‌ثالث و عبداللّه پَشیو [(مقالات آماده انتشار)]
 • برساخت تحلیل جامعه شناختی میزان اثرگذاری صدا و سیمای سراسری، شبکه استانی و شبکه‌های ماهواره‌ای کُردی بر ابعاد هویت جمعی ساکنان منطقۀ اورامانات [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 92-107]
 • برنامه‌های گفت‌وگومحور تحلیل انتقادی برنامه‌ی «دورهمی» از منظر سلبریتی‌محوری و گفت‌وگوهای زرد [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 75-53]
 • بی‌سازمانی تفسیر گیرتزی فاصلۀ خود واقعی و خود ایدئال در بستر واقعیت اشتغال [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیستون برساخت اجتماعی سرکوب مخالفان در دوره داریوش اول (خوانشی از نقش برجسته بیستون بر اساس نظریه پانوفسکی) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 84-96]
 • بیمه مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت در بلایای طبیعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بناهای تاریخی ارزیابی سطوح حس مکان در بناهای تاریخی و تأثیر آن در ماندگاری آثار تاریخی- فرهنگی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 73-84]
 • بهرام گور تبیین و بررسی تصویر بهرام گور در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 76-89]
 • بهمئی زوال فرهنگ گاگریو: تحلیل انسان‌شناختی دگردیسی عزاداری و سوگ در میان ایلات بختیاری و بهمئی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 29-1]
 • بی هنجاری تفسیر گیرتزی فاصلۀ خود واقعی و خود ایدئال در بستر واقعیت اشتغال [(مقالات آماده انتشار)]
 • بوردیو تأثیر طبقه و سرمایه‌‌های اجتماعی و فرهنگی بر سلایق هنری (مورد مطالعه: شهر شیراز) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 167-147]
 • بومی‌گرایی واکاوی عوامل پیدایش شخصیت جاهل کلاه مخملی در سینمای عامه پسند ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 92-72]

پ

 • پاندمی کووید 19 مردم نگاری چندمیدانه اثرگذاری گسترش کرونا بر مناسک عزا (میدان مطالعه: ساکنین زاگرس جنوبی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 61-76]
 • پانوفسکی برساخت اجتماعی سرکوب مخالفان در دوره داریوش اول (خوانشی از نقش برجسته بیستون بر اساس نظریه پانوفسکی) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 84-96]
 • پدیدارشناسی دلالت‌های فرهنگی زندگی مرزنشینی: مطالعه موردی شهر نوسود [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 64-41]
 • پدیدارشناسی مطالعه پدیدارشناختی زیست ـ جهان زنانه در شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 1-15]
 • پدرسالاری زنان در عصر پدرسالاری: روایت تاریخی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی زنان در دورۀ قاجار [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 122-102]
 • پدرسالاری برهم‌کنش قدرت و مقاومت: تحول گفتمان پدرسالاری در ادبیات داستانی نوجوان [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 31-50]
 • پرس تی وی تصاویر خبری و ایدئولوژی‌های استعماری: تحلیل ایدئولوژی عکس‌های خبری سایت پرس‌تی‌وی در مورد قاره آفریقا [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 47-20]
 • پسااستعماری خوانش پسااستعماری حکایت حاجی‌مراد اثر صادق هدایت به روش واسازی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 16-28]
 • پیشران‌ها تحلیل زمینه های فرهنگی امکان تحقق جامعه مدنی در ایران (مورد مطالعه: فضای مجازی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 29-44]
 • پیمایش رسانه، فرهنگ و رفتار های محیط زیستی (مطالعه موردی: شهروندان سنندج) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 71-48]
 • پهلوی دوم مطالعۀ کیفی فاصله گیری فرهنگ شنیداری موسیقی ایران از ریشه های اصیل خود در دوره پهلوی دوم [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 142-155]
 • پوشش تحلیل جامعه شناختی پوشش روزمره و آئینی زنان در میان اقلیتهای مذهبی (مورد مطالعه: زرتشتیان و مندائیان) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 22-1]
 • پیوند افتراقی مساله فراغت انحرافی در میان جوانان [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 204-186]
 • پیوند افتراقی تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه یادگیری‌ اجتماعی ایکرز [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 62-85]

ت

 • تاثیرات اقتصادی تاثیرات فرهنگی گردشگری برجامعه ی میزبان (منطقه ی هورامان استان کردستان) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 152-128]
 • تاثیرات فرهنگی تاثیرات فرهنگی گردشگری برجامعه ی میزبان (منطقه ی هورامان استان کردستان) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 152-128]
 • تاریخ جنسیت زنان در عصر پدرسالاری: روایت تاریخی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی زنان در دورۀ قاجار [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 122-102]
 • تاریخ‌نگاری ساختار اجتماعی شناخت و پیدایش تاریخ‌نگاری در فرهنگ اولیۀ اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 120-95]
 • تباهی تحلیل گلدمنی قهرمان مسئله دار در آثار جمال میرصادقی (درازنای شب و کلاغ ها و آدم ها) [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 20-1]
 • تبریز تبیین ارتباط مصرف رسانه ای و دینداری با رفتار باروری (مورد مطالعه: زنان متاهل 15-49 ساله شهر تبریز) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 100-83]
 • تبرستان پژوهشی در بافته های تبرستان قدیم بر پایه منابع مکتوب تاریخی [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 173-185]
 • تجربه خوانش نمونه هایی از معماری معاصر ایران بر اساس هستی شناسی مسطح و شی محور [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • تجربه حاشیه نشینی اهواز؛ روایت پیدایش حاشیه ها بر پیکر یک کلانشهر، یک مطالعه داده بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 114-86]
 • تجربه زیسته تجربه زیسته و نظام معنایی زنان بیخانمان از خانواده مطالعه موردی: زنان بیخانمان مقیم مرکز اقامتی مهر [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 52-30]
 • تجربه‌گرابودن خاصگی رسانه سینما در عصر دیجیتال: قیاس تطبیقی سینمای گسترش یافته و سینمای داستانگوی آمریکا [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • تحصیلات دانشگاهی تحلیل پدیده طلاق در بستر وضعیت فرهنگی -اقتصادی استان فارس طی سالهای ۱۳۹۰ - ۱۳۹۸ [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 147-132]
 • تحقق جامعه مدنی تحلیل زمینه های فرهنگی امکان تحقق جامعه مدنی در ایران (مورد مطالعه: فضای مجازی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 29-44]
 • تحلیل ایدئولوژی تصاویر خبری و ایدئولوژی‌های استعماری: تحلیل ایدئولوژی عکس‌های خبری سایت پرس‌تی‌وی در مورد قاره آفریقا [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 47-20]
 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان فرهنگ زیست محیطی در ایران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 127-106]
 • تحلیل گفتمان تحلیل انتقادی برنامه‌ی «دورهمی» از منظر سلبریتی‌محوری و گفت‌وگوهای زرد [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 75-53]
 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان بازنمایی خانواده در سریال میکائیل [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]
 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی رفتارهای اخلاقی ایرانیان در متون خلقیات‌نویسی [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 185-164]
 • تحلیل گفتمان بصری ظهور شبه فمینیسم نئولیبرال در صفحات اینستاگرامی زنان ایرانی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 48-72]
 • تحلیل محتوا تحلیلی جامعه‌شناختی سینمای کمدی در دهۀ نود (مورد مطالعه: فیلم تگزاس) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 85-70]
 • تحلیل نقاشی نقد نورمن برایسون بر روش های فرمالیستی و بازنمایانه در تحلیل نقاشی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 71-84]
 • تحول فرهنگی اصلاحات ارضی لاهیجان و پیامدهای جامعه شناختی آن (مورد مطالعه: نواحی شرق استان گیلان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تذکره ا لاولیاء سنخ شناسی مفهوم هویّت - طبقه در سنّت تذکره نویسی عرفانی (طبقات الصوفیه و تذکره‌الاولیاء) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 174-187]
 • تذکره های عرفانی سنخ شناسی مفهوم هویّت - طبقه در سنّت تذکره نویسی عرفانی (طبقات الصوفیه و تذکره‌الاولیاء) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 174-187]
 • تربیت اسلامی بررسی تأثیرشاخصه‌های معماری اسلامی بر ارزش‌های تعالی بخش انسان [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 21-33]
 • ترک پایدار تبیین سبک زندگی سلامت محور در ترک پایدار مواد مخدر در شهر کاشان: یک مطالعه کیفی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 94-76]
 • ترک پایدار اعتیاد مدل ساختاری عوامل فرهنگی ـ اجتماعی تأثیرگذار بر فرآیند ترک پایدار اعتیاد [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 86-104]
 • تزیینات معماری نسبت فرم و هندسه تزییناتِ آجریِ جداره‌های حیاط اندرونیِ خانه‌های نیمه دومِ حکومتِ قاجار در تبریز با وضعیت معیشتی مالکین [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 34-61]
 • تصویرگری تحلیل نشانه شناختی تصاویر روی جلد کتب درسی با رویکرد مطالعات جنسیتی (موردمطالعه: کتب درسی مقطع ابتدائی) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 91-67]
 • تضاد اجتماعی مطالعه کیفی تضادهای اجتماعی مرتبط با دین (میدان مطالعه: استان کردستان) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 47-21]
 • تعارض هویتی بررسی رابطه تعارض‌های هویتی و زیست سیاسی زنان در ایران [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 147-170]
 • تعالی انسان بررسی تأثیرشاخصه‌های معماری اسلامی بر ارزش‌های تعالی بخش انسان [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 21-33]
 • تعداد تحلیل زیملی برساخت هنر تعاملی در فضای مجازی [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • تعزیه نسبت ساختار اجتماعی شهری ایرانی با انعکاس درونمایه مظلومیت در متون تعزیه [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 105-88]
 • تعلق نسبت زبان ملی و زبان محلی در سیاست های فرهنگی (مطالعه رویکرد سه نهاد آموزش و پرورش، فرهنگ وارشاد اسلامی وصدا وسیما در شهر ایلام ) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 66-47]
 • تعلق کارکرد عکس در تعیین هویت دیاسپورا « با تحلیل مجموعه ای از آثار پرستو فروهر» [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • تعهد اجتماعی برساخت نسبت هنر و تعهد اجتماعی در مجلات فرهنگی-ادبی دهۀ نخست پس از انقلاب (مطالعۀ موردی: کیهان فرهنگی، آدینه و دنیای سخن) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 194-168]
 • تغییر سبک عزاداری مردم نگاری چندمیدانه اثرگذاری گسترش کرونا بر مناسک عزا (میدان مطالعه: ساکنین زاگرس جنوبی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 61-76]
 • تفاوت نسلی تحلیل جامعه شناختی ذائقۀ نسلیِ مصرفِ موسیقی (میدان مطالعه: ایل خزل در شهر ایلام) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 219-195]
 • تفرجگاه‌های‌ شمال تهران عوامل فرهنگی مرتبط با گرایش زنان به استعمال قلیان در تفرجگاههای شمال تهران [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 131-103]
 • تفکیک جنسیتی تحلیل نشانه شناختی تصاویر روی جلد کتب درسی با رویکرد مطالعات جنسیتی (موردمطالعه: کتب درسی مقطع ابتدائی) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 91-67]
 • تقدیرگرایی بررسی جامعه شناختیِ عوامل مؤثّر بر مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: شهرستان های جوانرود و روانسر) [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 203-219]
 • تقلید تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه یادگیری‌ اجتماعی ایکرز [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 62-85]
 • تقویت افتراقی تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه یادگیری‌ اجتماعی ایکرز [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 62-85]
 • تکنیک خاصگی رسانه سینما در عصر دیجیتال: قیاس تطبیقی سینمای گسترش یافته و سینمای داستانگوی آمریکا [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • تکنولوژی تکنولوژی و تحول جایگاه اجتماعی شیء هنری-آیینی (مورد مطالعه: "علامت" در شهر اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 127-146]
 • تناقض حریم خصوصی نقش هویت فناوری اطلاعات در رفتار خودافشایی کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام: پیمایشی پیرامون دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 123-99]
 • تنوع فرهنگی تحلیلی بر سیاست‌گذاری‌های نظام آموزش پرورش ایران در حوزه زبان مادری [(مقالات آماده انتشار)]
 • توزیع هنر تحلیل جامعه‌شناختی دنیای هنر فرش (مورد مطالعه: منطقۀ اراک) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 77-54]
 • توسعه روستایی نقش ICT روستایی و توسعه فرهنگی در توسعه قابلیتی روستاهای دهستان سردابه شهر اردبیل [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 19-1]
 • توسعه فرهنگی نقش ICT روستایی و توسعه فرهنگی در توسعه قابلیتی روستاهای دهستان سردابه شهر اردبیل [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 19-1]
 • توسعه قابلیتی نقش ICT روستایی و توسعه فرهنگی در توسعه قابلیتی روستاهای دهستان سردابه شهر اردبیل [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 19-1]
 • توکن‌های غیرقابل تعویض پیوند دیالکتیکی فرهنگ سایبری و منافع عمومی (مطالعه موردی: استارتاپ ان‌اف‌تی اینتروسپکت و کلکسیون های ان‌اف‌تی) [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • تولید هنر تحلیل جامعه‌شناختی دنیای هنر فرش (مورد مطالعه: منطقۀ اراک) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 77-54]

ج

 • جایگاه اجتماعی در مردم‌شناسی تکنولوژی و تحول جایگاه اجتماعی شیء هنری-آیینی (مورد مطالعه: "علامت" در شهر اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 127-146]
 • جامعه‌پذیری سیاسی بررسی رابطه تعارض‌های هویتی و زیست سیاسی زنان در ایران [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 147-170]
 • جامعه شبه مدرن از مقاومت تا پذیرش کلیشه‌های جنسیتی در میان دختران بلوچ (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه ولایت ایرانشهر) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 21-1]
 • جامعه‌شناسی ادبیات بازتاب شرایط اجتماعی در شعر نو کُردی (مورد مطالعه: اشعار جلال ملکشا) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 82-63]
 • جامعه‌شناسی تاریخی زیست مشترک و جهت گیری متفاوت در بافت سیاسی - اجتماعی کردستان (با تأکید بر دهه های شصت و هفتاد میلادی) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 149-166]
 • جامعه‌شناسی صوری تحلیل زیملی برساخت هنر تعاملی در فضای مجازی [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • جامعه‌شناسی هنر نسبت ساختار اجتماعی شهری ایرانی با انعکاس درونمایه مظلومیت در متون تعزیه [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 105-88]
 • جامعه‌شناسی هنر زنان و مصرف موسیقی؛ سنخ شناسی ذائقه موسیقایی زنان [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 98-63]
 • جاهل واکاوی عوامل پیدایش شخصیت جاهل کلاه مخملی در سینمای عامه پسند ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 92-72]
 • جبرگرایی تحلیل نشانه شناختیِ گفتمانی سینمای سورئالیستی ایران؛ مورد مطالعه: فیلم های هامون و خانه ای روی آب [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 1-18]
 • جریان‌های اجتماعی_ سیاسی زیست مشترک و جهت گیری متفاوت در بافت سیاسی - اجتماعی کردستان (با تأکید بر دهه های شصت و هفتاد میلادی) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 149-166]
 • جرم سرمایه اجتماعی و مدارا نسبت به مجرمان [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 130-109]
 • جرمشناسی فرهنگی واکاوی رویکرد جرم شناسی فرهنگی به نژاد و جنسیت [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 40-22]
 • جلال ملکشاه بازتاب شرایط اجتماعی در شعر نو کُردی (مورد مطالعه: اشعار جلال ملکشا) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 82-63]
 • جنبش محیط زیستی مفهوم پردازی جنبش‌های محیط زیستی پیرامونی در ایران [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 157-173]
 • جنبش‌های اجتماعی جدید مفهوم پردازی جنبش‌های محیط زیستی پیرامونی در ایران [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 157-173]
 • جنیست مصرف شبکه‌های اجتماعی و گرایش به رفتارهای پرخطر: تبیین جامعه شناختی جوانان 18 تا 29 ساله شهرستان ایذه [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • جنسیت واکاوی رویکرد جرم شناسی فرهنگی به نژاد و جنسیت [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 40-22]
 • جنسیت برساخت بدن و هویت‌یابی دختران در رمان نوجوان ایرانی؛ بررسی موردی: آثار عباس جهانگیریان [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 66-48]
 • جنسیت بازنمایی پایگاه اجتماعی زن در سینمای عامه‌پسند ایران در دهه 70 [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 24-47]
 • جنسیت درک کودکان از کلیشه‌های جنسیتی (تحلیل نقاشی کودکان 6 تا 12 ساله شهر مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 100-117]
 • جنسیت کلیشه سازی جنسیتی و بازنمایی زنان در سینمای ایران [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 19-35]
 • جنسیت و روابط جنسیتی خوانش مخاطبان زن از جنسیت و روابط جنسیتی در مجموعه ماهواره ای عروس استانبول [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 32-1]
 • جهان مرزنشینی دلالت‌های فرهنگی زندگی مرزنشینی: مطالعه موردی شهر نوسود [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 64-41]
 • جوانان سرمایه اجتماعی و مدارا نسبت به مجرمان [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 130-109]
 • جوانان سلامت معنوی و رفتار زیست محیطی (پیمایشی دربارۀ جوانان شیراز) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 53-33]
 • جوانان مساله فراغت انحرافی در میان جوانان [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 204-186]
 • جوانان مصرف شبکه‌های اجتماعی و گرایش به رفتارهای پرخطر: تبیین جامعه شناختی جوانان 18 تا 29 ساله شهرستان ایذه [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • جورج لوکاچ بازتاب شرایط اجتماعی در شعر نو کُردی (مورد مطالعه: اشعار جلال ملکشا) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 82-63]
 • جوزف کمبل خوانش فیلم «زنی به نام نیکیتا» براساس اسطوره‌شناسی تطبیقی ساخت‌گرای جوزف کمبل [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]

چ

 • چادرپوشی دربارۀ دختران چادریِ مدرن: ظهور نسلِ‌ «تری این وان» در ایران [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 46-28]

ح

 • حاجی‌مراد خوانش پسااستعماری حکایت حاجی‌مراد اثر صادق هدایت به روش واسازی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 16-28]
 • حاشیه نشینی اصلاحات ارضی لاهیجان و پیامدهای جامعه شناختی آن (مورد مطالعه: نواحی شرق استان گیلان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاشیه‌نشینی واکاوی تجربۀ زیستۀ کولی‌ها از طرد اجتماعی (مورد مطالعه: کولی‌های شهر خرم‌آباد) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 146-125]
 • حجاب دربارۀ دختران چادریِ مدرن: ظهور نسلِ‌ «تری این وان» در ایران [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 46-28]
 • حجاب تحلیل نشانه شناختی تصاویر روی جلد کتب درسی با رویکرد مطالعات جنسیتی (موردمطالعه: کتب درسی مقطع ابتدائی) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 91-67]
 • حدیث ساختار اجتماعی شناخت و پیدایش تاریخ‌نگاری در فرهنگ اولیۀ اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 120-95]
 • حق به شهر آسیب‎ شناسی طرح‌های شهری از منظر حق به شهر (نمونه موردی: طرح شهری نواب - گسترش مترو در محله بریانک) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 25-1]
 • حق به شهر سیاست‌های فضایی شهری و وضعیت محله‌های فرودست (اتنوگرافی نهادی محله‌های آقازمان، قطارچیان، جورآباد و کورآباد شهر سنندج) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 48-26]
 • حمایت اجتماعی واکاوی تجربۀ زیستۀ کولی‌ها از طرد اجتماعی (مورد مطالعه: کولی‌های شهر خرم‌آباد) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 146-125]

خ

 • خاتون ضرورت شکل‌گیری نگاره یوسف و زلیخا در دوران سلطان حسین بایقرا [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 105-127]
 • خاصگی سینما خاصگی رسانه سینما در عصر دیجیتال: قیاس تطبیقی سینمای گسترش یافته و سینمای داستانگوی آمریکا [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • خاطره روایت تروما و امکان بازسازی هویت در مجموعه داستان سیب زمینی خورهای فرهاد پیربال [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 64-48]
 • خیانت مطالعه پدیدارشناختی زیست ـ جهان زنانه در شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 1-15]
 • خانه‌های قاجاری نسبت فرم و هندسه تزییناتِ آجریِ جداره‌های حیاط اندرونیِ خانه‌های نیمه دومِ حکومتِ قاجار در تبریز با وضعیت معیشتی مالکین [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 34-61]
 • خانواده تجربه زیسته و نظام معنایی زنان بیخانمان از خانواده مطالعه موردی: زنان بیخانمان مقیم مرکز اقامتی مهر [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 52-30]
 • خانواده تحلیل گفتمان بازنمایی خانواده در سریال میکائیل [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]
 • خانواده برهم‌کنش قدرت و مقاومت: تحول گفتمان پدرسالاری در ادبیات داستانی نوجوان [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 31-50]
 • خبر 20:30 تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی سلبریتی‌ها در صداوسیما: مطالعه موردی گزارش‌های خبری اخبار 20:30 [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 141-119]
 • خرده فرهنگ کارکردهای رسانه‌ای موسیقی رپ در چارچوب خرده‌فرهنگ هیپ‌ هاپ (مورد مطالعه: رپ زیرزمینی فارسی در دهه‌های هشتاد و نود شمسی) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 129-107]
 • خرده فرهنگ فرهنگ سیاه پوشی و بازنمایی ارزش ها (مطالعه پسران سیاه پوش ایلامی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 109-126]
 • خرم آباد واکاوی تجربۀ زیستۀ کولی‌ها از طرد اجتماعی (مورد مطالعه: کولی‌های شهر خرم‌آباد) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 146-125]
 • خسارت مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت در بلایای طبیعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خشونت بنیادگرایی و خشونت علیه زنان (مورد مطالعه: زنان ایزدی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 90-108]
 • خشونت اکولوژیکی خشونت اکولوژیکی علیه زنان در آثار علی اشرف درویشیان (مطالعۀ موردی: فصل نان، سال‌های ابری، همراه آهنگ‌های بابام، آبشوران) [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 107-118]
 • خشونت نمادین هنر درباری و خشونت نمادین (مورد مطالعه: طراحی قالی عصر صفوی) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 101-78]
 • خلق ثروت موسیقی محلی؛ چالش‌ها و راهکارهای خلق ثروت (مورد مطالعه: موسیقی محلی کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 106-85]
 • خوانش مخاطب خوانش مخاطبان زن از جنسیت و روابط جنسیتی در مجموعه ماهواره ای عروس استانبول [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 32-1]
 • خوانش نشانه‌گرایانه فرهنگ مصرفی و تخریب طبیعت: رویکرد انجمن‌های زیست‌محیطی به بحران زیست‌بوم (مطالعۀ موردی: انجمن‌ سبز چیا، مریوان) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 148-123]
 • خود ایدئال تفسیر گیرتزی فاصلۀ خود واقعی و خود ایدئال در بستر واقعیت اشتغال [(مقالات آماده انتشار)]
 • خود واقعی تفسیر گیرتزی فاصلۀ خود واقعی و خود ایدئال در بستر واقعیت اشتغال [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوش نشینی اصلاحات ارضی لاهیجان و پیامدهای جامعه شناختی آن (مورد مطالعه: نواحی شرق استان گیلان) [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دازاین سوژه‌گی: آگاهی، تاریخ و فرهنگ [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 1-16]
 • دیاسپورا کارکرد عکس در تعیین هویت دیاسپورا « با تحلیل مجموعه ای از آثار پرستو فروهر» [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • داستانگویی خاصگی رسانه سینما در عصر دیجیتال: قیاس تطبیقی سینمای گسترش یافته و سینمای داستانگوی آمریکا [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • داعش بنیادگرایی و خشونت علیه زنان (مورد مطالعه: زنان ایزدی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 90-108]
 • دانش آموزان مطالعه جامعه شناختی نسبت ابعاد چهارگانه هویت (مطالعه موردی دانش آموزان شهر سنندج) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 173-155]
 • دانش سینمایی تبیین جامعه‌شناختی مصرف فیلم در شهر اصفهان [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 55-70]
 • دیجیتالیسم خاصگی رسانه سینما در عصر دیجیتال: قیاس تطبیقی سینمای گسترش یافته و سینمای داستانگوی آمریکا [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • دخانیات عوامل فرهنگی مرتبط با گرایش زنان به استعمال قلیان در تفرجگاههای شمال تهران [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 131-103]
 • دختران مطالعه چگونگی گذران اوقات فراغت دختران برحسب سرمایه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (دختران مجرد گیلانغرب) [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 80-59]
 • دختران بلوچ از مقاومت تا پذیرش کلیشه‌های جنسیتی در میان دختران بلوچ (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه ولایت ایرانشهر) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 21-1]
 • درونمایه مظلومیت نسبت ساختار اجتماعی شهری ایرانی با انعکاس درونمایه مظلومیت در متون تعزیه [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 105-88]
 • دستبافته های سنتی پژوهشی در بافته های تبرستان قدیم بر پایه منابع مکتوب تاریخی [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 173-185]
 • دغدغه‌های حریم خصوصی نقش هویت فناوری اطلاعات در رفتار خودافشایی کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام: پیمایشی پیرامون دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 123-99]
 • دیگری سازی برساخت وطن در شعر مهدی اخوان‌ثالث و عبداللّه پَشیو [(مقالات آماده انتشار)]
 • دین مطالعه کیفی تضادهای اجتماعی مرتبط با دین (میدان مطالعه: استان کردستان) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 47-21]
 • دنیای هنر تحلیل جامعه‌شناختی دنیای هنر فرش (مورد مطالعه: منطقۀ اراک) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 77-54]
 • دینداری از مقاومت تا پذیرش کلیشه‌های جنسیتی در میان دختران بلوچ (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه ولایت ایرانشهر) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 21-1]
 • دینداری تبیین ارتباط مصرف رسانه ای و دینداری با رفتار باروری (مورد مطالعه: زنان متاهل 15-49 ساله شهر تبریز) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 100-83]
 • دوره صفوی هنر درباری و خشونت نمادین (مورد مطالعه: طراحی قالی عصر صفوی) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 101-78]
 • دورهمی تحلیل انتقادی برنامه‌ی «دورهمی» از منظر سلبریتی‌محوری و گفت‌وگوهای زرد [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 75-53]
 • دولت رفاه مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت در بلایای طبیعی [(مقالات آماده انتشار)]

ذ

 • ذایقۀ مخاطب تحلیلی جامعه‌شناختی سینمای کمدی در دهۀ نود (مورد مطالعه: فیلم تگزاس) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 85-70]
 • ذائقه موسیقایی زنان و مصرف موسیقی؛ سنخ شناسی ذائقه موسیقایی زنان [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 98-63]
 • ذائقه موسیقیایی تحلیل جامعه شناختی ذائقۀ نسلیِ مصرفِ موسیقی (میدان مطالعه: ایل خزل در شهر ایلام) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 219-195]

ر

 • راپاپورت خوانش معماری نارنجستان قوام براساس نظریه سازماندهی محیط [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 97-112]
 • رپ زیرزمینی کارکردهای رسانه‌ای موسیقی رپ در چارچوب خرده‌فرهنگ هیپ‌ هاپ (مورد مطالعه: رپ زیرزمینی فارسی در دهه‌های هشتاد و نود شمسی) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 129-107]
 • رپ فارسی کارکردهای رسانه‌ای موسیقی رپ در چارچوب خرده‌فرهنگ هیپ‌ هاپ (مورد مطالعه: رپ زیرزمینی فارسی در دهه‌های هشتاد و نود شمسی) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 129-107]
 • رسانه تحلیل جامعه شناختی میزان اثرگذاری صدا و سیمای سراسری، شبکه استانی و شبکه‌های ماهواره‌ای کُردی بر ابعاد هویت جمعی ساکنان منطقۀ اورامانات [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 92-107]
 • رسانه‌های اجتماعی از مقاومت تا پذیرش کلیشه‌های جنسیتی در میان دختران بلوچ (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه ولایت ایرانشهر) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 21-1]
 • رشد اقتصادی کولبری، برآیندِ سیاست‌های معطوف به توسعه‌نیافتگی (مطالعۀ کیفی کولبران شهر پاوه) [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 21-1]
 • ریشه های اصیل مطالعۀ کیفی فاصله گیری فرهنگ شنیداری موسیقی ایران از ریشه های اصیل خود در دوره پهلوی دوم [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 142-155]
 • رضایت تحلیل جامعه شناختی میزان اثرگذاری صدا و سیمای سراسری، شبکه استانی و شبکه‌های ماهواره‌ای کُردی بر ابعاد هویت جمعی ساکنان منطقۀ اورامانات [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 92-107]
 • رضایت جمعی بررسی جامعه شناختیِ عوامل مؤثّر بر مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: شهرستان های جوانرود و روانسر) [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 203-219]
 • رفتار باروری تبیین ارتباط مصرف رسانه ای و دینداری با رفتار باروری (مورد مطالعه: زنان متاهل 15-49 ساله شهر تبریز) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 100-83]
 • رفتار پرخطر مصرف شبکه‌های اجتماعی و گرایش به رفتارهای پرخطر: تبیین جامعه شناختی جوانان 18 تا 29 ساله شهرستان ایذه [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • رفتار خودافشایی نقش هویت فناوری اطلاعات در رفتار خودافشایی کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام: پیمایشی پیرامون دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 123-99]
 • رفتار زیست محیطی سلامت معنوی و رفتار زیست محیطی (پیمایشی دربارۀ جوانان شیراز) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 53-33]
 • رفتار محیط زیستی رسانه، فرهنگ و رفتار های محیط زیستی (مطالعه موردی: شهروندان سنندج) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 71-48]
 • رفتارهای اخلاقی تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی رفتارهای اخلاقی ایرانیان در متون خلقیات‌نویسی [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 185-164]
 • رمانتیسیسم سیاسی تطور مفهوم طبیعت از یونان باستان تا دوران معاصر، با تاکید بر وجوه فلسفی و سیاسی جنبش رمانتیسیسیم [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 142-156]
 • رمانتیسیسم فلسفی تطور مفهوم طبیعت از یونان باستان تا دوران معاصر، با تاکید بر وجوه فلسفی و سیاسی جنبش رمانتیسیسیم [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 142-156]
 • رمان نوجوان برساخت بدن و هویت‌یابی دختران در رمان نوجوان ایرانی؛ بررسی موردی: آثار عباس جهانگیریان [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 66-48]
 • رمزگان بازنمایی سوژه زن در سینمای نمایش خانگی (مطالعه موردی سریال مانکن) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 36-54]
 • روابط‌ بین‌الملل زیست مشترک و جهت گیری متفاوت در بافت سیاسی - اجتماعی کردستان (با تأکید بر دهه های شصت و هفتاد میلادی) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 149-166]
 • روایت درمانی روایت تروما و امکان بازسازی هویت در مجموعه داستان سیب زمینی خورهای فرهاد پیربال [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 64-48]
 • روایتگری کارکرد عکس در تعیین هویت دیاسپورا « با تحلیل مجموعه ای از آثار پرستو فروهر» [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • روزنامه کیهان تحلیل شیوه بازنمایی اصلاحطلبان در گفتمان اصولگرایی؛ (مطالعه موردی مقالات روزنامه کیهان در خلال انتخابات اسفندماه 94) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 147-122]
 • روستا نقش ICT روستایی و توسعه فرهنگی در توسعه قابلیتی روستاهای دهستان سردابه شهر اردبیل [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 19-1]
 • روش کیفی تبیین سبک زندگی سلامت محور در ترک پایدار مواد مخدر در شهر کاشان: یک مطالعه کیفی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 94-76]
 • روش نظریه داده بنیاد اهواز؛ روایت پیدایش حاشیه ها بر پیکر یک کلانشهر، یک مطالعه داده بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 114-86]
 • رویکرد توسعه ناموزون و مرکّب زیست مشترک و جهت گیری متفاوت در بافت سیاسی - اجتماعی کردستان (با تأکید بر دهه های شصت و هفتاد میلادی) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 149-166]
 • رویکرد عقلانی اقتصادی تحلیل پدیده طلاق در بستر وضعیت فرهنگی -اقتصادی استان فارس طی سالهای ۱۳۹۰ - ۱۳۹۸ [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 147-132]
 • رویه‌های انرژی بررسی جامعه شناختی فرهنگ انرژی در بین کنشگران ساخت مسکن و ساختمان [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 118-92]

ز

 • زاگرس جنوبی مردم نگاری چندمیدانه اثرگذاری گسترش کرونا بر مناسک عزا (میدان مطالعه: ساکنین زاگرس جنوبی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 61-76]
 • زاویه بصری معماری به مثابه فرهنگ؛ تحلیلی بر کاراکتر زاویه بصری در تطبیق‌پذیری فرهنگ و معماری فضاهای بینابین [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 154-130]
 • زیبایی شناسی خوانش نمونه هایی از معماری معاصر ایران بر اساس هستی شناسی مسطح و شی محور [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • زیبایی‌شناسی تطور مفهوم طبیعت از یونان باستان تا دوران معاصر، با تاکید بر وجوه فلسفی و سیاسی جنبش رمانتیسیسیم [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 142-156]
 • زبان برساخت و بازنمایی سوبژکتیویته در آثار ویلیام فاکنر (با تمرکز بر رمان خشم و هیاهو) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 20-1]
 • زبان مادری تحلیلی بر سیاست‌گذاری‌های نظام آموزش پرورش ایران در حوزه زبان مادری [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان محلی نسبت زبان ملی و زبان محلی در سیاست های فرهنگی (مطالعه رویکرد سه نهاد آموزش و پرورش، فرهنگ وارشاد اسلامی وصدا وسیما در شهر ایلام ) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 66-47]
 • زبان ملی نسبت زبان ملی و زبان محلی در سیاست های فرهنگی (مطالعه رویکرد سه نهاد آموزش و پرورش، فرهنگ وارشاد اسلامی وصدا وسیما در شهر ایلام ) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 66-47]
 • زرتشتی‌دوزی ضرب‌المثل‌های دَری بهدینی زرتشتیان ایران و تأثیر آن بر نقشمایه های هنر زرتشتی‌دوزی [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 87-61]
 • زیست‌جهان مطالعه پدیدارشناختی زیست ـ جهان زنانه در شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 1-15]
 • زیست کشاورزی و شبانی ضرب‌المثل‌های دَری بهدینی زرتشتیان ایران و تأثیر آن بر نقشمایه های هنر زرتشتی‌دوزی [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 87-61]
 • زیمل تحلیل زیملی برساخت هنر تعاملی در فضای مجازی [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • زن بازنمایی سیمای زن در گفتمان مبارزه علیه سوژگی زن (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی اینستاگرام) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 118-141]
 • زن بازنمایی پایگاه اجتماعی زن در سینمای عامه‌پسند ایران در دهه 70 [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 24-47]
 • زن مطالعه پدیدارشناختی زیست ـ جهان زنانه در شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 1-15]
 • زنان تحلیل جامعه‌شناختی نقش و جایگاه زنان در موسیقی مردم‌پسند: ارائه یک نظریه زمینه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 47-26]
 • زنان خوانش مخاطبان زن از جنسیت و روابط جنسیتی در مجموعه ماهواره ای عروس استانبول [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 32-1]
 • زنان عوامل فرهنگی مرتبط با گرایش زنان به استعمال قلیان در تفرجگاههای شمال تهران [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 131-103]
 • زنان بازنمایی هویت زن در ضرب‌المثل‌های «لکی» [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 88-65]
 • زنان تبیین ارتباط مصرف رسانه ای و دینداری با رفتار باروری (مورد مطالعه: زنان متاهل 15-49 ساله شهر تبریز) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 100-83]
 • زنان تحلیل نشانه شناختی تصاویر روی جلد کتب درسی با رویکرد مطالعات جنسیتی (موردمطالعه: کتب درسی مقطع ابتدائی) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 91-67]
 • زنان خوانش پسااستعماری حکایت حاجی‌مراد اثر صادق هدایت به روش واسازی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 16-28]
 • زنان بررسی رابطه تعارض‌های هویتی و زیست سیاسی زنان در ایران [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 147-170]
 • زنان کلیشه سازی جنسیتی و بازنمایی زنان در سینمای ایران [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 19-35]
 • زنان خشونت اکولوژیکی علیه زنان در آثار علی اشرف درویشیان (مطالعۀ موردی: فصل نان، سال‌های ابری، همراه آهنگ‌های بابام، آبشوران) [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 107-118]
 • زنان تحلیل سبک زندگی فردگرایانه زنان نسل وای شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنان بزه دیده بنیادگرایی و خشونت علیه زنان (مورد مطالعه: زنان ایزدی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 90-108]
 • زنان زرتشتی تحلیل جامعه شناختی پوشش روزمره و آئینی زنان در میان اقلیتهای مذهبی (مورد مطالعه: زرتشتیان و مندائیان) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 22-1]
 • زنان مندائی تحلیل جامعه شناختی پوشش روزمره و آئینی زنان در میان اقلیتهای مذهبی (مورد مطالعه: زرتشتیان و مندائیان) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 22-1]
 • زنی به نام نیکیتا خوانش فیلم «زنی به نام نیکیتا» براساس اسطوره‌شناسی تطبیقی ساخت‌گرای جوزف کمبل [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • زندگی روزمره تحلیل گلدمنی قهرمان مسئله دار در آثار جمال میرصادقی (درازنای شب و کلاغ ها و آدم ها) [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 20-1]
 • زندگی شبانه احیاء زندگی شبانه در بافت فرسوده شهری خیابان لاله‌زار [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 32-1]
 • زن دوم دلائل چند‌زنی در نظام معنایی زن دوم ( مطالعه موردی شهرستان ملکشاهی استان ایلام) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 108-89]
 • زوال تحلیل نشانه شناختیِ گفتمانی سینمای سورئالیستی ایران؛ مورد مطالعه: فیلم های هامون و خانه ای روی آب [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 1-18]

س

 • ساحت نمادین برساخت و بازنمایی سوبژکتیویته در آثار ویلیام فاکنر (با تمرکز بر رمان خشم و هیاهو) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 20-1]
 • ساختار بررسی رابطه تعارض‌های هویتی و زیست سیاسی زنان در ایران [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 147-170]
 • ساختار شناخت ساختار اجتماعی شناخت و پیدایش تاریخ‌نگاری در فرهنگ اولیۀ اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 120-95]
 • ساختار شهری در ایران نسبت ساختار اجتماعی شهری ایرانی با انعکاس درونمایه مظلومیت در متون تعزیه [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 105-88]
 • ساختار قدرت در خانواده دلائل چند‌زنی در نظام معنایی زن دوم ( مطالعه موردی شهرستان ملکشاهی استان ایلام) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 108-89]
 • ساری سرمایه اجتماعی و مدارا نسبت به مجرمان [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 130-109]
 • سازماندهی محیط خوانش معماری نارنجستان قوام براساس نظریه سازماندهی محیط [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 97-112]
 • سازمان‌های خیریه پیوند دیالکتیکی فرهنگ سایبری و منافع عمومی (مطالعه موردی: استارتاپ ان‌اف‌تی اینتروسپکت و کلکسیون های ان‌اف‌تی) [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • سیاست سبز فرهنگ مصرفی و تخریب طبیعت: رویکرد انجمن‌های زیست‌محیطی به بحران زیست‌بوم (مطالعۀ موردی: انجمن‌ سبز چیا، مریوان) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 148-123]
 • سیاست فرهنگی موسیقی محلی؛ چالش‌ها و راهکارهای خلق ثروت (مورد مطالعه: موسیقی محلی کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 106-85]
 • سیاست های فرهنگی نسبت زبان ملی و زبان محلی در سیاست های فرهنگی (مطالعه رویکرد سه نهاد آموزش و پرورش، فرهنگ وارشاد اسلامی وصدا وسیما در شهر ایلام ) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 66-47]
 • سیاست‌های فضایی سیاست‌های فضایی شهری و وضعیت محله‌های فرودست (اتنوگرافی نهادی محله‌های آقازمان، قطارچیان، جورآباد و کورآباد شهر سنندج) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 48-26]
 • سیاه پوشی فرهنگ سیاه پوشی و بازنمایی ارزش ها (مطالعه پسران سیاه پوش ایلامی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 109-126]
 • سبک زندگی بازنمایی سبک زندگی در مجموعه‌های تلویزیونی (مورد مطالعه: سیمای مرکز استان ایلام) [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 43-22]
 • سبک زندگی مقایسه بین نسلی مصرف کالاهای فرهنگی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 145-124]
 • سبک زندگی فرهنگ سیاه پوشی و بازنمایی ارزش ها (مطالعه پسران سیاه پوش ایلامی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 109-126]
 • سبک زندگی مطالعه مردم‌نگارانه تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه شهری ایذه (بررسی موردی: خوراک و پوشاک) [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 73-91]
 • سبک زندگی تحلیل سبک زندگی فردگرایانه زنان نسل وای شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک زندگی سلامت محور تبیین سبک زندگی سلامت محور در ترک پایدار مواد مخدر در شهر کاشان: یک مطالعه کیفی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 94-76]
 • ستیز فرهنگی تفسیر گیرتزی فاصلۀ خود واقعی و خود ایدئال در بستر واقعیت اشتغال [(مقالات آماده انتشار)]
 • سریال‌ بازنمایی سبک زندگی در مجموعه‌های تلویزیونی (مورد مطالعه: سیمای مرکز استان ایلام) [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 43-22]
 • سریال‌ تلویزیونی میکائیل تحلیل گفتمان بازنمایی خانواده در سریال میکائیل [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]
 • سریال عامه پسند خوانش مخاطبان زن از جنسیت و روابط جنسیتی در مجموعه ماهواره ای عروس استانبول [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 32-1]
 • سرزندگی احیاء زندگی شبانه در بافت فرسوده شهری خیابان لاله‌زار [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 32-1]
 • سرکوب برساخت اجتماعی سرکوب مخالفان در دوره داریوش اول (خوانشی از نقش برجسته بیستون بر اساس نظریه پانوفسکی) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 84-96]
 • سرمایه اجتماعی مطالعه چگونگی گذران اوقات فراغت دختران برحسب سرمایه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (دختران مجرد گیلانغرب) [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 80-59]
 • سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی و مدارا نسبت به مجرمان [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 130-109]
 • سرمایه اجتماعی تأثیر طبقه و سرمایه‌‌های اجتماعی و فرهنگی بر سلایق هنری (مورد مطالعه: شهر شیراز) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 167-147]
 • سرمایه اقتصادی مطالعه چگونگی گذران اوقات فراغت دختران برحسب سرمایه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (دختران مجرد گیلانغرب) [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 80-59]
 • سرمایه فرهنگی مطالعه چگونگی گذران اوقات فراغت دختران برحسب سرمایه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (دختران مجرد گیلانغرب) [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 80-59]
 • سرمایه فرهنگی مقایسه بین نسلی مصرف کالاهای فرهنگی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 145-124]
 • سرمایه فرهنگی تأثیر طبقه و سرمایه‌‌های اجتماعی و فرهنگی بر سلایق هنری (مورد مطالعه: شهر شیراز) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 167-147]
 • سرمایۀ اجتماعی تبیین رابطۀ سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با سلایق سینمایی مخاطبان (مورد مطالعه: سینماروهای شهر زاهدان) [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 51-72]
 • سرمایۀ فرهنگی تبیین جامعه‌شناختی مصرف فیلم در شهر اصفهان [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 55-70]
 • سرمایۀ فرهنگی تبیین رابطۀ سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با سلایق سینمایی مخاطبان (مورد مطالعه: سینماروهای شهر زاهدان) [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 51-72]
 • سروه زوال فرهنگ گاگریو: تحلیل انسان‌شناختی دگردیسی عزاداری و سوگ در میان ایلات بختیاری و بهمئی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 29-1]
 • سطح معیشت نسبت فرم و هندسه تزییناتِ آجریِ جداره‌های حیاط اندرونیِ خانه‌های نیمه دومِ حکومتِ قاجار در تبریز با وضعیت معیشتی مالکین [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 34-61]
 • سطوح حس مکان ارزیابی سطوح حس مکان در بناهای تاریخی و تأثیر آن در ماندگاری آثار تاریخی- فرهنگی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 73-84]
 • سفر قهرمان خوانش فیلم «زنی به نام نیکیتا» براساس اسطوره‌شناسی تطبیقی ساخت‌گرای جوزف کمبل [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • سفره کاوشی در تاریخ فرهنگی تغذیه در ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 121-93]
 • سکولاریسم مطالعه کیفی تضادهای اجتماعی مرتبط با دین (میدان مطالعه: استان کردستان) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 47-21]
 • سلامت روان مدل ساختاری عوامل فرهنگی ـ اجتماعی تأثیرگذار بر فرآیند ترک پایدار اعتیاد [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 86-104]
 • سلامت معنوی سلامت معنوی و رفتار زیست محیطی (پیمایشی دربارۀ جوانان شیراز) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 53-33]
 • سلبریتی تحلیل انتقادی برنامه‌ی «دورهمی» از منظر سلبریتی‌محوری و گفت‌وگوهای زرد [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 75-53]
 • سلبریتی تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی سلبریتی‌ها در صداوسیما: مطالعه موردی گزارش‌های خبری اخبار 20:30 [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 141-119]
 • سلطه مردانه الگوهای ارتباط عاطفی زنان به عنوان قهرمان پروبلماتیک در فضای عمومی (بر اساس رمان های شهرنوش پارسی پور) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 113-132]
 • سلیقه تأثیر طبقه و سرمایه‌‌های اجتماعی و فرهنگی بر سلایق هنری (مورد مطالعه: شهر شیراز) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 167-147]
 • سیمین بهبانی زیبایی شناسی انتقادی جلوه های صنعت فرهنگ در متون ادبی (مطالعه موردی: اشعارِ سیمین بهبهانی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنت نشانه‌شناسی اجتماعی نمایشنامه «جعفرخان از فرنگ آمده» بر اساس نظریه پی‌یر گیرو [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • سنخ‌شناسی زنان و مصرف موسیقی؛ سنخ شناسی ذائقه موسیقایی زنان [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 98-63]
 • سینما تحلیل بوردیویی ارتباط فرهنگ با فضاهای شهری و معماری در سینمای اصغر فرهادی (مورد مطالعه: فیلم قهرمان) [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 17-30]
 • سینمای ایران واکاوی عوامل پیدایش شخصیت جاهل کلاه مخملی در سینمای عامه پسند ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 92-72]
 • سینمارو تبیین رابطۀ سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با سلایق سینمایی مخاطبان (مورد مطالعه: سینماروهای شهر زاهدان) [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 51-72]
 • سوء مصرف مواد مخدر تبیین سبک زندگی سلامت محور در ترک پایدار مواد مخدر در شهر کاشان: یک مطالعه کیفی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 94-76]
 • سوبژکتیویته برساخت و بازنمایی سوبژکتیویته در آثار ویلیام فاکنر (با تمرکز بر رمان خشم و هیاهو) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 20-1]
 • سورئالیسم تحلیل نشانه شناختیِ گفتمانی سینمای سورئالیستی ایران؛ مورد مطالعه: فیلم های هامون و خانه ای روی آب [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 1-18]
 • سوژگی بازنمایی سیمای زن در گفتمان مبارزه علیه سوژگی زن (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی اینستاگرام) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 118-141]
 • سوژگی بازنمایی سوژه زن در سینمای نمایش خانگی (مطالعه موردی سریال مانکن) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 36-54]
 • سوژه تطور مفهوم طبیعت از یونان باستان تا دوران معاصر، با تاکید بر وجوه فلسفی و سیاسی جنبش رمانتیسیسیم [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 142-156]
 • سوژه‌گی سوژه‌گی: آگاهی، تاریخ و فرهنگ [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 1-16]
 • سوگواری زوال فرهنگ گاگریو: تحلیل انسان‌شناختی دگردیسی عزاداری و سوگ در میان ایلات بختیاری و بهمئی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 29-1]

ش

 • شیء هنری-آیینی تکنولوژی و تحول جایگاه اجتماعی شیء هنری-آیینی (مورد مطالعه: "علامت" در شهر اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 127-146]
 • شیء وارگی زیبایی شناسی انتقادی جلوه های صنعت فرهنگ در متون ادبی (مطالعه موردی: اشعارِ سیمین بهبهانی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهنامه بزرگ ایلخانی تبیین و بررسی تصویر بهرام گور در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 76-89]
 • شبکه های اجتماعی مصرف شبکه‌های اجتماعی و گرایش به رفتارهای پرخطر: تبیین جامعه شناختی جوانان 18 تا 29 ساله شهرستان ایذه [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • شیراز سلامت معنوی و رفتار زیست محیطی (پیمایشی دربارۀ جوانان شیراز) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 53-33]
 • شعر بازتاب شرایط اجتماعی در شعر نو کُردی (مورد مطالعه: اشعار جلال ملکشا) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 82-63]
 • شعر معاصر برساخت وطن در شعر مهدی اخوان‌ثالث و عبداللّه پَشیو [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعله‌ور تحلیل کهن‌الگوییِ شخصیت مردانه در سینمای ایران؛ مطالعة موردی فیلم «شعله‌ور» [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 163-142]
 • شکاف اجتماعی فرهنگ، عدالت آموزشی، کارایی آموزشی: فراتحلیل مطالعات راجع به دبیرستان های دولتی و غیردولتی [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 119-141]
 • شگرد تحلیلی جامعه‌شناختی سینمای کمدی در دهۀ نود (مورد مطالعه: فیلم تگزاس) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 85-70]
 • شمایل شناسی برساخت اجتماعی سرکوب مخالفان در دوره داریوش اول (خوانشی از نقش برجسته بیستون بر اساس نظریه پانوفسکی) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 84-96]
 • شمایل‌شناسی تصاویر خبری و ایدئولوژی‌های استعماری: تحلیل ایدئولوژی عکس‌های خبری سایت پرس‌تی‌وی در مورد قاره آفریقا [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 47-20]
 • شینودابولن تحلیل کهن‌الگوییِ شخصیت مردانه در سینمای ایران؛ مطالعة موردی فیلم «شعله‌ور» [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 163-142]
 • شهر آسیب‎ شناسی طرح‌های شهری از منظر حق به شهر (نمونه موردی: طرح شهری نواب - گسترش مترو در محله بریانک) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 25-1]
 • شهر ایلام نسبت زبان ملی و زبان محلی در سیاست های فرهنگی (مطالعه رویکرد سه نهاد آموزش و پرورش، فرهنگ وارشاد اسلامی وصدا وسیما در شهر ایلام ) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 66-47]

ص

 • صادق هدایت خوانش پسااستعماری حکایت حاجی‌مراد اثر صادق هدایت به روش واسازی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 16-28]
 • صداوسیما تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی سلبریتی‌ها در صداوسیما: مطالعه موردی گزارش‌های خبری اخبار 20:30 [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 141-119]
 • صرفه جو فرهنگ‌های مختلف مصرف انرژی (مورد مطالعه خانوارهای مشهدی) [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 40-21]
 • صنایع فرهنگی موسیقی محلی؛ چالش‌ها و راهکارهای خلق ثروت (مورد مطالعه: موسیقی محلی کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 106-85]
 • صندوق بیمه مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت در بلایای طبیعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صنعت فرهنگ زیبایی شناسی انتقادی جلوه های صنعت فرهنگ در متون ادبی (مطالعه موردی: اشعارِ سیمین بهبهانی) [(مقالات آماده انتشار)]

ض

 • ضایعة ‌فرهنگی هنر مهاجرت در مجسمه‌سازی معاصر ایران (مطالعه موردی آثارهنری تندیس‌گران پناهندة ‌آذربایجان ‌روسیه) [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 186-202]
 • ضرب‌المثل بازنمایی هویت زن در ضرب‌المثل‌های «لکی» [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 88-65]
 • ضرب‌المَثل‌های دری ضرب‌المثل‌های دَری بهدینی زرتشتیان ایران و تأثیر آن بر نقشمایه های هنر زرتشتی‌دوزی [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 87-61]

ط

 • طبیعت تطور مفهوم طبیعت از یونان باستان تا دوران معاصر، با تاکید بر وجوه فلسفی و سیاسی جنبش رمانتیسیسیم [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 142-156]
 • طبقات الصوفیه سنخ شناسی مفهوم هویّت - طبقه در سنّت تذکره نویسی عرفانی (طبقات الصوفیه و تذکره‌الاولیاء) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 174-187]
 • طبقه تأثیر طبقه و سرمایه‌‌های اجتماعی و فرهنگی بر سلایق هنری (مورد مطالعه: شهر شیراز) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 167-147]
 • طبقه سنخ شناسی مفهوم هویّت - طبقه در سنّت تذکره نویسی عرفانی (طبقات الصوفیه و تذکره‌الاولیاء) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 174-187]
 • طبقه اجتماعی بررسی جامعه شناختیِ عوامل مؤثّر بر مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: شهرستان های جوانرود و روانسر) [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 203-219]
 • طبقه متوسط بازنمایی سوژه زن در سینمای نمایش خانگی (مطالعه موردی سریال مانکن) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 36-54]
 • طرد واکاوی تجربۀ زیستۀ کولی‌ها از طرد اجتماعی (مورد مطالعه: کولی‌های شهر خرم‌آباد) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 146-125]
 • طلاق تحلیل پدیده طلاق در بستر وضعیت فرهنگی -اقتصادی استان فارس طی سالهای ۱۳۹۰ - ۱۳۹۸ [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 147-132]

ع

 • عاطفی خوانش نمونه هایی از معماری معاصر ایران بر اساس هستی شناسی مسطح و شی محور [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • عاملیت بررسی رابطه تعارض‌های هویتی و زیست سیاسی زنان در ایران [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 147-170]
 • عباس جهانگیریان برساخت بدن و هویت‌یابی دختران در رمان نوجوان ایرانی؛ بررسی موردی: آثار عباس جهانگیریان [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 66-48]
 • عدالت آموزشی فرهنگ، عدالت آموزشی، کارایی آموزشی: فراتحلیل مطالعات راجع به دبیرستان های دولتی و غیردولتی [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 119-141]
 • عدالت فضایی سیاست‌های فضایی شهری و وضعیت محله‌های فرودست (اتنوگرافی نهادی محله‌های آقازمان، قطارچیان، جورآباد و کورآباد شهر سنندج) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 48-26]
 • عدالت کیفری بنیادگرایی و خشونت علیه زنان (مورد مطالعه: زنان ایزدی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 90-108]
 • عرف عام تحلیلی جامعه‌شناختی سینمای کمدی در دهۀ نود (مورد مطالعه: فیلم تگزاس) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 85-70]
 • عکاسی هنری کارکرد عکس در تعیین هویت دیاسپورا « با تحلیل مجموعه ای از آثار پرستو فروهر» [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • علی اشرف درویشیان خشونت اکولوژیکی علیه زنان در آثار علی اشرف درویشیان (مطالعۀ موردی: فصل نان، سال‌های ابری، همراه آهنگ‌های بابام، آبشوران) [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 107-118]
 • عوامل فرهنگی ـ اجتماعی مدل ساختاری عوامل فرهنگی ـ اجتماعی تأثیرگذار بر فرآیند ترک پایدار اعتیاد [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 86-104]

غ

 • غذا کاوشی در تاریخ فرهنگی تغذیه در ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 121-93]

ف

 • فاصله نشانه‌شناسی اجتماعی نمایشنامه «جعفرخان از فرنگ آمده» بر اساس نظریه پی‌یر گیرو [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • فاصله تحلیل زیملی برساخت هنر تعاملی در فضای مجازی [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • فراتحلیل کیفی ظهور شبه فمینیسم نئولیبرال در صفحات اینستاگرامی زنان ایرانی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 48-72]
 • فراغت مساله فراغت انحرافی در میان جوانان [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 204-186]
 • فراغت انحرافی مساله فراغت انحرافی در میان جوانان [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 204-186]
 • فردیت نشانه‌شناسی اجتماعی نمایشنامه «جعفرخان از فرنگ آمده» بر اساس نظریه پی‌یر گیرو [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • فردگرایی مطالعه مردم‌نگارانه تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه شهری ایذه (بررسی موردی: خوراک و پوشاک) [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 73-91]
 • فردگرایی تحلیل سبک زندگی فردگرایانه زنان نسل وای شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرش اراک تحلیل جامعه‌شناختی دنیای هنر فرش (مورد مطالعه: منطقۀ اراک) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 77-54]
 • فرصت‌های برابر فرهنگ، عدالت آموزشی، کارایی آموزشی: فراتحلیل مطالعات راجع به دبیرستان های دولتی و غیردولتی [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 119-141]
 • فرم زیبایی شناسی انتقادی جلوه های صنعت فرهنگ در متون ادبی (مطالعه موردی: اشعارِ سیمین بهبهانی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرم اجتماعی و سپهر نشانه‌ای هنر مهاجرت در مجسمه‌سازی معاصر ایران (مطالعه موردی آثارهنری تندیس‌گران پناهندة ‌آذربایجان ‌روسیه) [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 186-202]
 • فرهاد پیربال روایت تروما و امکان بازسازی هویت در مجموعه داستان سیب زمینی خورهای فرهاد پیربال [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 64-48]
 • فرهنگ تحلیل داده بنیاد فرهنگ بیگانگی شغلی در نظام بوروکراسی ایران [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 221-205]
 • فرهنگ اخلاقی تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی رفتارهای اخلاقی ایرانیان در متون خلقیات‌نویسی [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 185-164]
 • فرهنگ انرژی بررسی جامعه شناختی فرهنگ انرژی در بین کنشگران ساخت مسکن و ساختمان [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 118-92]
 • فرهنگ بیگانگی شغلی تحلیل داده بنیاد فرهنگ بیگانگی شغلی در نظام بوروکراسی ایران [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 221-205]
 • فرهنگِ پیشاتاریخیِ ایران قدیم تفسیر اسطوره‌شناسانه ادوات و نگاره‌های آیینی_حماسی ایران پیشاتاریخ بر اساس نظریه کارکرد آیین_اسطوره‌ جوزف کمبل [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگ زیست‌محیطی تحلیل گفتمان فرهنگ زیست محیطی در ایران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 127-106]
 • فرهنگ شنیداری موسیقی علل گسست فرهنگ شنیداری موسیقی از اصالت های فرهنگی و هنری در ایران از دوره ناصری تا پهلوی اول [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 133-148]
 • فرهنگ شنیداری موسیقی مطالعۀ کیفی فاصله گیری فرهنگ شنیداری موسیقی ایران از ریشه های اصیل خود در دوره پهلوی دوم [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 142-155]
 • فرهنگ عامه واکاوی عوامل پیدایش شخصیت جاهل کلاه مخملی در سینمای عامه پسند ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 92-72]
 • فرهنگ مادی بررسی جامعه شناختی فرهنگ انرژی در بین کنشگران ساخت مسکن و ساختمان [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 118-92]
 • فرهنگ محیط زیستی رسانه، فرهنگ و رفتار های محیط زیستی (مطالعه موردی: شهروندان سنندج) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 71-48]
 • فرهنگ مصرف انرژی فرهنگ‌های مختلف مصرف انرژی (مورد مطالعه خانوارهای مشهدی) [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 40-21]
 • فرهنگ معماری معماری به مثابه فرهنگ؛ تحلیلی بر کاراکتر زاویه بصری در تطبیق‌پذیری فرهنگ و معماری فضاهای بینابین [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 154-130]
 • فرهنگ و معاش زرتشتیان ضرب‌المثل‌های دَری بهدینی زرتشتیان ایران و تأثیر آن بر نقشمایه های هنر زرتشتی‌دوزی [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 87-61]
 • فرودستان فرودستِ منفعل: بازنمایی فرودستان در رمان‌های تنگسیر و سنگ صبورِ صادق چوبک [دوره 6، شماره 1، 1403]
 • فضای شهری احیاء زندگی شبانه در بافت فرسوده شهری خیابان لاله‌زار [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 32-1]
 • فضای عمومی الگوهای ارتباط عاطفی زنان به عنوان قهرمان پروبلماتیک در فضای عمومی (بر اساس رمان های شهرنوش پارسی پور) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 113-132]
 • فضای مجازی واکاوی رویکرد جرم شناسی فرهنگی به نژاد و جنسیت [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 40-22]
 • فضای مجازی تحلیل زمینه های فرهنگی امکان تحقق جامعه مدنی در ایران (مورد مطالعه: فضای مجازی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 29-44]
 • فضاهای شهری تحلیل بوردیویی ارتباط فرهنگ با فضاهای شهری و معماری در سینمای اصغر فرهادی (مورد مطالعه: فیلم قهرمان) [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 17-30]
 • فقر کاوشی در تاریخ فرهنگی تغذیه در ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 121-93]
 • فقرای شهری آسیب‎ شناسی طرح‌های شهری از منظر حق به شهر (نمونه موردی: طرح شهری نواب - گسترش مترو در محله بریانک) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 25-1]
 • فلورانس تأثیرگذاری آثار هنری موزه‌ای بر ترویج هنر اسلامی در دنیای غرب (مطالعه موردی: بازدیدکنندگان گالری اوفیتزی در سال 2021م) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 85-99]
 • فمینیسم نئولیبرال ظهور شبه فمینیسم نئولیبرال در صفحات اینستاگرامی زنان ایرانی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 48-72]
 • فناوری بلاکچین پیوند دیالکتیکی فرهنگ سایبری و منافع عمومی (مطالعه موردی: استارتاپ ان‌اف‌تی اینتروسپکت و کلکسیون های ان‌اف‌تی) [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • فوکو واکاوی مفهوم فوکوییِ هیولا در تابلو ندیمه‌ها اثر ولاسکز [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 41-23]

ق

 • قالی سبک شهری هنر درباری و خشونت نمادین (مورد مطالعه: طراحی قالی عصر صفوی) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 101-78]
 • قحطی کاوشی در تاریخ فرهنگی تغذیه در ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 121-93]
 • قدرت هنر درباری و خشونت نمادین (مورد مطالعه: طراحی قالی عصر صفوی) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 101-78]
 • قدرت برهم‌کنش قدرت و مقاومت: تحول گفتمان پدرسالاری در ادبیات داستانی نوجوان [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 31-50]
 • قرابت فرهنگی کولبری، برآیندِ سیاست‌های معطوف به توسعه‌نیافتگی (مطالعۀ کیفی کولبران شهر پاوه) [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 21-1]
 • قشربندی اصلاحات ارضی لاهیجان و پیامدهای جامعه شناختی آن (مورد مطالعه: نواحی شرق استان گیلان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قشربندی اجتماعی فرهنگ، عدالت آموزشی، کارایی آموزشی: فراتحلیل مطالعات راجع به دبیرستان های دولتی و غیردولتی [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 119-141]
 • قهرمان پروبلماتیک الگوهای ارتباط عاطفی زنان به عنوان قهرمان پروبلماتیک در فضای عمومی (بر اساس رمان های شهرنوش پارسی پور) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 113-132]
 • قهرمان مسئله‌دار تحلیل گلدمنی قهرمان مسئله دار در آثار جمال میرصادقی (درازنای شب و کلاغ ها و آدم ها) [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 20-1]
 • قوم تحلیل جامعه شناختی پوشش روزمره و آئینی زنان در میان اقلیتهای مذهبی (مورد مطالعه: زرتشتیان و مندائیان) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 22-1]

ک

 • کارایی آموزشی فرهنگ، عدالت آموزشی، کارایی آموزشی: فراتحلیل مطالعات راجع به دبیرستان های دولتی و غیردولتی [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 119-141]
 • کارتن‌خوابی تجربه زیسته و نظام معنایی زنان بیخانمان از خانواده مطالعه موردی: زنان بیخانمان مقیم مرکز اقامتی مهر [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 52-30]
 • کارکرد آیین_اسطوره تفسیر اسطوره‌شناسانه ادوات و نگاره‌های آیینی_حماسی ایران پیشاتاریخ بر اساس نظریه کارکرد آیین_اسطوره‌ جوزف کمبل [(مقالات آماده انتشار)]
 • کایشه تحلیلی جامعه‌شناختی سینمای کمدی در دهۀ نود (مورد مطالعه: فیلم تگزاس) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 85-70]
 • کالاهای فرهنگی مقایسه بین نسلی مصرف کالاهای فرهنگی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 145-124]
 • کتاب کودک تحلیل نشانه شناختی تصاویر روی جلد کتب درسی با رویکرد مطالعات جنسیتی (موردمطالعه: کتب درسی مقطع ابتدائی) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 91-67]
 • کردستان مطالعه کیفی تضادهای اجتماعی مرتبط با دین (میدان مطالعه: استان کردستان) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 47-21]
 • کردستان ایران زیست مشترک و جهت گیری متفاوت در بافت سیاسی - اجتماعی کردستان (با تأکید بر دهه های شصت و هفتاد میلادی) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 149-166]
 • کلاه‌مخملی واکاوی عوامل پیدایش شخصیت جاهل کلاه مخملی در سینمای عامه پسند ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 92-72]
 • کلید واژگان : ژانر کمدی تحلیلی جامعه‌شناختی سینمای کمدی در دهۀ نود (مورد مطالعه: فیلم تگزاس) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 85-70]
 • کلید واژه‌ها: زن بیخانمان تجربه زیسته و نظام معنایی زنان بیخانمان از خانواده مطالعه موردی: زنان بیخانمان مقیم مرکز اقامتی مهر [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 52-30]
 • کلیشه جنسیتی درک کودکان از کلیشه‌های جنسیتی (تحلیل نقاشی کودکان 6 تا 12 ساله شهر مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 100-117]
 • کلیشه سازی کلیشه سازی جنسیتی و بازنمایی زنان در سینمای ایران [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 19-35]
 • کلیشه‌های جنسیتی از مقاومت تا پذیرش کلیشه‌های جنسیتی در میان دختران بلوچ (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه ولایت ایرانشهر) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 21-1]
 • کلیشه های رفتاری فرودستِ منفعل: بازنمایی فرودستان در رمان‌های تنگسیر و سنگ صبورِ صادق چوبک [دوره 6، شماره 1، 1403]
 • کنشگران ساخت‌وساز بررسی جامعه شناختی فرهنگ انرژی در بین کنشگران ساخت مسکن و ساختمان [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 118-92]
 • کهن‌الگو تحلیل کهن‌الگوییِ شخصیت مردانه در سینمای ایران؛ مطالعة موردی فیلم «شعله‌ور» [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 163-142]
 • کودک درک کودکان از کلیشه‌های جنسیتی (تحلیل نقاشی کودکان 6 تا 12 ساله شهر مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 100-117]
 • کولی واکاوی تجربۀ زیستۀ کولی‌ها از طرد اجتماعی (مورد مطالعه: کولی‌های شهر خرم‌آباد) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 146-125]
 • کولبری کولبری، برآیندِ سیاست‌های معطوف به توسعه‌نیافتگی (مطالعۀ کیفی کولبران شهر پاوه) [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 21-1]

گ

 • گاگریو زوال فرهنگ گاگریو: تحلیل انسان‌شناختی دگردیسی عزاداری و سوگ در میان ایلات بختیاری و بهمئی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 29-1]
 • گالری اوفیتزی تأثیرگذاری آثار هنری موزه‌ای بر ترویج هنر اسلامی در دنیای غرب (مطالعه موردی: بازدیدکنندگان گالری اوفیتزی در سال 2021م) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 85-99]
 • گذار دوم جمعیتی تحلیل پدیده طلاق در بستر وضعیت فرهنگی -اقتصادی استان فارس طی سالهای ۱۳۹۰ - ۱۳۹۸ [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 147-132]
 • گرایش به روابط فرازناشویی تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه یادگیری‌ اجتماعی ایکرز [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 62-85]
 • گردشگری تاثیرات فرهنگی گردشگری برجامعه ی میزبان (منطقه ی هورامان استان کردستان) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 152-128]
 • گروه‌های مرجع تبیین جامعه‌شناختی مصرف فیلم در شهر اصفهان [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 55-70]
 • گفتمان تحلیل گفتمان فرهنگ زیست محیطی در ایران [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 127-106]
 • گفتمان هنر درباری و خشونت نمادین (مورد مطالعه: طراحی قالی عصر صفوی) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 101-78]
 • گفتمان برساخت نسبت هنر و تعهد اجتماعی در مجلات فرهنگی-ادبی دهۀ نخست پس از انقلاب (مطالعۀ موردی: کیهان فرهنگی، آدینه و دنیای سخن) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 194-168]
 • گفتمان تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی سلبریتی‌ها در صداوسیما: مطالعه موردی گزارش‌های خبری اخبار 20:30 [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 141-119]
 • گفتمان تحلیل نشانه شناختیِ گفتمانی سینمای سورئالیستی ایران؛ مورد مطالعه: فیلم های هامون و خانه ای روی آب [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 1-18]
 • گفتمان برهم‌کنش قدرت و مقاومت: تحول گفتمان پدرسالاری در ادبیات داستانی نوجوان [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 31-50]
 • گفتمان تحولات گفتمانی موسیقی: مطالعۀ تطبیقی موسیقی عصر مشروطه با موسیقی انقلاب 57 [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • گفتمان انتقادی واکاوی مفهوم فوکوییِ هیولا در تابلو ندیمه‌ها اثر ولاسکز [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 41-23]
 • گفتمان انتقادی تحولات گفتمانی موسیقی: مطالعۀ تطبیقی موسیقی عصر مشروطه با موسیقی انقلاب 57 [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • گونۀ ادبی تحلیل گلدمنی قهرمان مسئله دار در آثار جمال میرصادقی (درازنای شب و کلاغ ها و آدم ها) [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 20-1]

ل

 • لیست امید تحلیل شیوه بازنمایی اصلاحطلبان در گفتمان اصولگرایی؛ (مطالعه موردی مقالات روزنامه کیهان در خلال انتخابات اسفندماه 94) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 147-122]
 • لک بازنمایی هویت زن در ضرب‌المثل‌های «لکی» [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 88-65]

م

 • ماندگاری ارزیابی سطوح حس مکان در بناهای تاریخی و تأثیر آن در ماندگاری آثار تاریخی- فرهنگی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 73-84]
 • متن‌کاوی ظهور شبه فمینیسم نئولیبرال در صفحات اینستاگرامی زنان ایرانی [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 48-72]
 • متون کهن پژوهشی در بافته های تبرستان قدیم بر پایه منابع مکتوب تاریخی [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 173-185]
 • مجلات فرهنگی- ادبی برساخت نسبت هنر و تعهد اجتماعی در مجلات فرهنگی-ادبی دهۀ نخست پس از انقلاب (مطالعۀ موردی: کیهان فرهنگی، آدینه و دنیای سخن) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 194-168]
 • محتوا زیبایی شناسی انتقادی جلوه های صنعت فرهنگ در متون ادبی (مطالعه موردی: اشعارِ سیمین بهبهانی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • محتوای زرد تحلیل انتقادی برنامه‌ی «دورهمی» از منظر سلبریتی‌محوری و گفت‌وگوهای زرد [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 75-53]
 • محدوده آرامش بصری معماری به مثابه فرهنگ؛ تحلیلی بر کاراکتر زاویه بصری در تطبیق‌پذیری فرهنگ و معماری فضاهای بینابین [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 154-130]
 • محرومیت کولبری، برآیندِ سیاست‌های معطوف به توسعه‌نیافتگی (مطالعۀ کیفی کولبران شهر پاوه) [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 21-1]
 • محصوربودگی فرودستِ منفعل: بازنمایی فرودستان در رمان‌های تنگسیر و سنگ صبورِ صادق چوبک [دوره 6، شماره 1، 1403]
 • محیط اجتماعی برساخت و بازنمایی سوبژکتیویته در آثار ویلیام فاکنر (با تمرکز بر رمان خشم و هیاهو) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 20-1]
 • محیطزیست هنرِ گفتگویی و کنشگری در حوزۀ عمومی: محیط زیست در آثار هنرمندان کنشگرا [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 145-121]
 • محیط زیست سلامت معنوی و رفتار زیست محیطی (پیمایشی دربارۀ جوانان شیراز) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 53-33]
 • محیط زیست خشونت اکولوژیکی علیه زنان در آثار علی اشرف درویشیان (مطالعۀ موردی: فصل نان، سال‌های ابری، همراه آهنگ‌های بابام، آبشوران) [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 107-118]
 • محیط‌زیست فرهنگ مصرفی و تخریب طبیعت: رویکرد انجمن‌های زیست‌محیطی به بحران زیست‌بوم (مطالعۀ موردی: انجمن‌ سبز چیا، مریوان) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 148-123]
 • محیط زیست‌گرایی در پیرامون مفهوم پردازی جنبش‌های محیط زیستی پیرامونی در ایران [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 157-173]
 • محلات حاشیه نشین اهواز؛ روایت پیدایش حاشیه ها بر پیکر یک کلانشهر، یک مطالعه داده بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 114-86]
 • محله‌‌های فرودست شهری سیاست‌های فضایی شهری و وضعیت محله‌های فرودست (اتنوگرافی نهادی محله‌های آقازمان، قطارچیان، جورآباد و کورآباد شهر سنندج) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 48-26]
 • مدارا سرمایه اجتماعی و مدارا نسبت به مجرمان [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 130-109]
 • میدان تحلیل بوردیویی ارتباط فرهنگ با فضاهای شهری و معماری در سینمای اصغر فرهادی (مورد مطالعه: فیلم قهرمان) [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 17-30]
 • مدل ساختاری مدل ساختاری عوامل فرهنگی ـ اجتماعی تأثیرگذار بر فرآیند ترک پایدار اعتیاد [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 86-104]
 • مدلسازی معادلات ساختاری عوامل فرهنگی مرتبط با گرایش زنان به استعمال قلیان در تفرجگاههای شمال تهران [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 131-103]
 • مدل مرکز-پیرامون مفهوم پردازی جنبش‌های محیط زیستی پیرامونی در ایران [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 157-173]
 • مذهب تحلیل جامعه شناختی پوشش روزمره و آئینی زنان در میان اقلیتهای مذهبی (مورد مطالعه: زرتشتیان و مندائیان) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 22-1]
 • مردسالاری تحلیل جامعه‌شناختی نقش و جایگاه زنان در موسیقی مردم‌پسند: ارائه یک نظریه زمینه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 47-26]
 • مردسالاری دلائل چند‌زنی در نظام معنایی زن دوم ( مطالعه موردی شهرستان ملکشاهی استان ایلام) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 108-89]
 • مرز دلالت‌های فرهنگی زندگی مرزنشینی: مطالعه موردی شهر نوسود [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 64-41]
 • میزان بیکاری تحلیل پدیده طلاق در بستر وضعیت فرهنگی -اقتصادی استان فارس طی سالهای ۱۳۹۰ - ۱۳۹۸ [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 147-132]
 • مساله اجتماعی مساله فراغت انحرافی در میان جوانان [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 204-186]
 • مسائل و آسیب‌های خانواده تحلیل گفتمان بازنمایی خانواده در سریال میکائیل [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]
 • مُسرف فرهنگ‌های مختلف مصرف انرژی (مورد مطالعه خانوارهای مشهدی) [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 40-21]
 • مسئولیت پذیری مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تلقی معلمان و مدیران [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 223-200]
 • مسئولیت‌پذیری اجتماعی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تلقی معلمان و مدیران [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 223-200]
 • مشارکت اجتماعی بررسی جامعه شناختیِ عوامل مؤثّر بر مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: شهرستان های جوانرود و روانسر) [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 203-219]
 • مشاغل درک کودکان از کلیشه‌های جنسیتی (تحلیل نقاشی کودکان 6 تا 12 ساله شهر مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 100-117]
 • مشاغل جنسیتی درک کودکان از کلیشه‌های جنسیتی (تحلیل نقاشی کودکان 6 تا 12 ساله شهر مشهد) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 100-117]
 • مشروعیت تبیین و بررسی تصویر بهرام گور در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 76-89]
 • مشهد فرهنگ‌های مختلف مصرف انرژی (مورد مطالعه خانوارهای مشهدی) [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 40-21]
 • مصرف مصرف ایماژهای بدن در میان کاربران اینستاگرام در شهر سنندج [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 141-115]
 • مصرف مقایسه بین نسلی مصرف کالاهای فرهنگی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 145-124]
 • مصرف تبیین جامعه‌شناختی مصرف فیلم در شهر اصفهان [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 55-70]
 • مصرف تحلیل جامعه شناختی میزان اثرگذاری صدا و سیمای سراسری، شبکه استانی و شبکه‌های ماهواره‌ای کُردی بر ابعاد هویت جمعی ساکنان منطقۀ اورامانات [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 92-107]
 • مصرف مصرف شبکه‌های اجتماعی و گرایش به رفتارهای پرخطر: تبیین جامعه شناختی جوانان 18 تا 29 ساله شهرستان ایذه [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • مصرف رسانه ای رسانه، فرهنگ و رفتار های محیط زیستی (مطالعه موردی: شهروندان سنندج) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 71-48]
 • مصرف رسانه ای تبیین ارتباط مصرف رسانه ای و دینداری با رفتار باروری (مورد مطالعه: زنان متاهل 15-49 ساله شهر تبریز) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 100-83]
 • مصرف سینما تبیین رابطۀ سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با سلایق سینمایی مخاطبان (مورد مطالعه: سینماروهای شهر زاهدان) [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 51-72]
 • مصرف فرهنگی تحلیل جامعه شناختی ذائقۀ نسلیِ مصرفِ موسیقی (میدان مطالعه: ایل خزل در شهر ایلام) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 219-195]
 • مصرف گرایی مطالعه مردم‌نگارانه تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه شهری ایذه (بررسی موردی: خوراک و پوشاک) [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 73-91]
 • مصرف موسیقی زنان و مصرف موسیقی؛ سنخ شناسی ذائقه موسیقایی زنان [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 98-63]
 • مصرف هنر تحلیل جامعه‌شناختی دنیای هنر فرش (مورد مطالعه: منطقۀ اراک) [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 77-54]
 • مطالعات پسااستعماری تصاویر خبری و ایدئولوژی‌های استعماری: تحلیل ایدئولوژی عکس‌های خبری سایت پرس‌تی‌وی در مورد قاره آفریقا [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 47-20]
 • مطالعات تطبیقی خوانش فیلم «زنی به نام نیکیتا» براساس اسطوره‌شناسی تطبیقی ساخت‌گرای جوزف کمبل [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • مطالعات جنسیت زنان در عصر پدرسالاری: روایت تاریخی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی زنان در دورۀ قاجار [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 122-102]
 • مطالعات زنان زنان در عصر پدرسالاری: روایت تاریخی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی زنان در دورۀ قاجار [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 122-102]
 • مطالعات زنان زنان و مصرف موسیقی؛ سنخ شناسی ذائقه موسیقایی زنان [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 98-63]
 • مطالعه تطبیقی تبیین ویژگی‌های مشترک تصویری در آثار منتخب هنر دوره ایلخانی و هنر بیزانس [(مقالات آماده انتشار)]
 • معاصریت خوانش نمونه هایی از معماری معاصر ایران بر اساس هستی شناسی مسطح و شی محور [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • معلمان مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تلقی معلمان و مدیران [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 223-200]
 • معماری تحلیل بوردیویی ارتباط فرهنگ با فضاهای شهری و معماری در سینمای اصغر فرهادی (مورد مطالعه: فیلم قهرمان) [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 17-30]
 • معماری خوانش نمونه هایی از معماری معاصر ایران بر اساس هستی شناسی مسطح و شی محور [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • معماری اسلامی بررسی تأثیرشاخصه‌های معماری اسلامی بر ارزش‌های تعالی بخش انسان [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 21-33]
 • مقاومت تحلیل جامعه‌شناختی نقش و جایگاه زنان در موسیقی مردم‌پسند: ارائه یک نظریه زمینه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 47-26]
 • مقاومت دربارۀ دختران چادریِ مدرن: ظهور نسلِ‌ «تری این وان» در ایران [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 46-28]
 • منسوجات طبری پژوهشی در بافته های تبرستان قدیم بر پایه منابع مکتوب تاریخی [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 173-185]
 • منفعت طلبی بازنمایی سوژه زن در سینمای نمایش خانگی (مطالعه موردی سریال مانکن) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 36-54]
 • مهاجرت اصلاحات ارضی لاهیجان و پیامدهای جامعه شناختی آن (مورد مطالعه: نواحی شرق استان گیلان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسیقی کارکردهای رسانه‌ای موسیقی رپ در چارچوب خرده‌فرهنگ هیپ‌ هاپ (مورد مطالعه: رپ زیرزمینی فارسی در دهه‌های هشتاد و نود شمسی) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 129-107]
 • موسیقی ایران علل گسست فرهنگ شنیداری موسیقی از اصالت های فرهنگی و هنری در ایران از دوره ناصری تا پهلوی اول [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 133-148]
 • موسیقی ایران مطالعۀ کیفی فاصله گیری فرهنگ شنیداری موسیقی ایران از ریشه های اصیل خود در دوره پهلوی دوم [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 142-155]
 • موسیقی انقلابی تحولات گفتمانی موسیقی: مطالعۀ تطبیقی موسیقی عصر مشروطه با موسیقی انقلاب 57 [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • موسیقی دوره پهلوی اول علل گسست فرهنگ شنیداری موسیقی از اصالت های فرهنگی و هنری در ایران از دوره ناصری تا پهلوی اول [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 133-148]
 • موسیقی دوره قاجار علل گسست فرهنگ شنیداری موسیقی از اصالت های فرهنگی و هنری در ایران از دوره ناصری تا پهلوی اول [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 133-148]
 • موسیقی غربی مطالعۀ کیفی فاصله گیری فرهنگ شنیداری موسیقی ایران از ریشه های اصیل خود در دوره پهلوی دوم [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 142-155]
 • موسیقی محلی موسیقی محلی؛ چالش‌ها و راهکارهای خلق ثروت (مورد مطالعه: موسیقی محلی کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 106-85]
 • موسیقی مردم‌پسند تحلیل جامعه‌شناختی نقش و جایگاه زنان در موسیقی مردم‌پسند: ارائه یک نظریه زمینه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 47-26]

ن

 • ناخودآگاه برساخت و بازنمایی سوبژکتیویته در آثار ویلیام فاکنر (با تمرکز بر رمان خشم و هیاهو) [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 20-1]
 • نارنجستان قوام خوانش معماری نارنجستان قوام براساس نظریه سازماندهی محیط [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 97-112]
 • نژاد واکاوی رویکرد جرم شناسی فرهنگی به نژاد و جنسیت [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 40-22]
 • نسل مقایسه بین نسلی مصرف کالاهای فرهنگی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 145-124]
 • نسل‌تری این وان دربارۀ دختران چادریِ مدرن: ظهور نسلِ‌ «تری این وان» در ایران [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 46-28]
 • نسل وای تحلیل سبک زندگی فردگرایانه زنان نسل وای شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نشانه‌شناسی بازنمایی سبک زندگی در مجموعه‌های تلویزیونی (مورد مطالعه: سیمای مرکز استان ایلام) [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 43-22]
 • نشانه‌شناسی تحلیل کهن‌الگوییِ شخصیت مردانه در سینمای ایران؛ مطالعة موردی فیلم «شعله‌ور» [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 163-142]
 • نشانه شناسی اجتماعی تحلیل نشانه شناختی بدنمندی در میان کاربران زن اینستاگرام (مطالعه موردی دو طراح لباس: آناشید حسینی و الهه جهادگر) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 62-42]
 • نشانه‌شناسی اجتماعی نشانه‌شناسی اجتماعی نمایشنامه «جعفرخان از فرنگ آمده» بر اساس نظریه پی‌یر گیرو [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • نظام بوروکراسی- اداری تحلیل داده بنیاد فرهنگ بیگانگی شغلی در نظام بوروکراسی ایران [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 221-205]
 • نظام معنایی تجربه زیسته و نظام معنایی زنان بیخانمان از خانواده مطالعه موردی: زنان بیخانمان مقیم مرکز اقامتی مهر [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 52-30]
 • نظریه خوانش معماری نارنجستان قوام براساس نظریه سازماندهی محیط [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 97-112]
 • نظریه زمینه‌ای دلائل چند‌زنی در نظام معنایی زن دوم ( مطالعه موردی شهرستان ملکشاهی استان ایلام) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 108-89]
 • نظریه زمینه‌ای کولبری، برآیندِ سیاست‌های معطوف به توسعه‌نیافتگی (مطالعۀ کیفی کولبران شهر پاوه) [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 21-1]
 • نظریۀ عاملیت اثر هنری آلفرد جل تکنولوژی و تحول جایگاه اجتماعی شیء هنری-آیینی (مورد مطالعه: "علامت" در شهر اصفهان) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 127-146]
 • نظم جنسیتی زنان در عصر پدرسالاری: روایت تاریخی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی زنان در دورۀ قاجار [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 122-102]
 • نظم درباری ضرورت شکل‌گیری نگاره یوسف و زلیخا در دوران سلطان حسین بایقرا [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 105-127]
 • نظم فضایی خوانش معماری نارنجستان قوام براساس نظریه سازماندهی محیط [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 97-112]
 • نقاشی ایرانی تبیین و بررسی تصویر بهرام گور در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 76-89]
 • نقاشی ندیمه‌ها واکاوی مفهوم فوکوییِ هیولا در تابلو ندیمه‌ها اثر ولاسکز [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 41-23]
 • نقد اسطوره‌ای خوانش فیلم «زنی به نام نیکیتا» براساس اسطوره‌شناسی تطبیقی ساخت‌گرای جوزف کمبل [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • نقد بازنمایانه نقد نورمن برایسون بر روش های فرمالیستی و بازنمایانه در تحلیل نقاشی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 71-84]
 • نقد فرمالیستی نقد نورمن برایسون بر روش های فرمالیستی و بازنمایانه در تحلیل نقاشی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 71-84]
 • نقد فرهنگی نقد نورمن برایسون بر روش های فرمالیستی و بازنمایانه در تحلیل نقاشی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 71-84]
 • نقش برجسته برساخت اجتماعی سرکوب مخالفان در دوره داریوش اول (خوانشی از نقش برجسته بیستون بر اساس نظریه پانوفسکی) [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 84-96]
 • نگارگری ضرورت شکل‌گیری نگاره یوسف و زلیخا در دوران سلطان حسین بایقرا [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 105-127]
 • نگارگری ایلخانی تبیین ویژگی‌های مشترک تصویری در آثار منتخب هنر دوره ایلخانی و هنر بیزانس [(مقالات آماده انتشار)]
 • نگاره‌های آیینی_حماسی تفسیر اسطوره‌شناسانه ادوات و نگاره‌های آیینی_حماسی ایران پیشاتاریخ بر اساس نظریه کارکرد آیین_اسطوره‌ جوزف کمبل [(مقالات آماده انتشار)]
 • نمایش مصرف ایماژهای بدن در میان کاربران اینستاگرام در شهر سنندج [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 141-115]
 • نمایشی شدن تحلیل نشانه شناختی بدنمندی در میان کاربران زن اینستاگرام (مطالعه موردی دو طراح لباس: آناشید حسینی و الهه جهادگر) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 62-42]
 • نوآوری دیجیتال در نیکوکاری پیوند دیالکتیکی فرهنگ سایبری و منافع عمومی (مطالعه موردی: استارتاپ ان‌اف‌تی اینتروسپکت و کلکسیون های ان‌اف‌تی) [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • نوجوان مطالعه جامعه شناختی نسبت ابعاد چهارگانه هویت (مطالعه موردی دانش آموزان شهر سنندج) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 173-155]
 • نورمن برایسون نقد نورمن برایسون بر روش های فرمالیستی و بازنمایانه در تحلیل نقاشی [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 71-84]
 • نوسازی آسیب‎ شناسی طرح‌های شهری از منظر حق به شهر (نمونه موردی: طرح شهری نواب - گسترش مترو در محله بریانک) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 25-1]

و

 • واژگان کلیدی: چندزنی دلائل چند‌زنی در نظام معنایی زن دوم ( مطالعه موردی شهرستان ملکشاهی استان ایلام) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 108-89]
 • واسازی خوانش پسااستعماری حکایت حاجی‌مراد اثر صادق هدایت به روش واسازی [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 16-28]
 • ویدئواکولوژی معماری به مثابه فرهنگ؛ تحلیلی بر کاراکتر زاویه بصری در تطبیق‌پذیری فرهنگ و معماری فضاهای بینابین [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 154-130]
 • وطن برساخت وطن در شعر مهدی اخوان‌ثالث و عبداللّه پَشیو [(مقالات آماده انتشار)]

ه

 • هایدگر دلالت‌های فرهنگی زندگی مرزنشینی: مطالعه موردی شهر نوسود [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 64-41]
 • هیپ‌هاپ کارکردهای رسانه‌ای موسیقی رپ در چارچوب خرده‌فرهنگ هیپ‌ هاپ (مورد مطالعه: رپ زیرزمینی فارسی در دهه‌های هشتاد و نود شمسی) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 129-107]
 • هژمونی بازنمایی پایگاه اجتماعی زن در سینمای عامه‌پسند ایران در دهه 70 [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 24-47]
 • همبستگی اجتماعی مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت در بلایای طبیعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هنجارهای شناختی بررسی جامعه شناختی فرهنگ انرژی در بین کنشگران ساخت مسکن و ساختمان [دوره 4، شماره 3، 1401، صفحه 118-92]
 • هنر برساخت نسبت هنر و تعهد اجتماعی در مجلات فرهنگی-ادبی دهۀ نخست پس از انقلاب (مطالعۀ موردی: کیهان فرهنگی، آدینه و دنیای سخن) [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 194-168]
 • هنر اسلامی تأثیرگذاری آثار هنری موزه‌ای بر ترویج هنر اسلامی در دنیای غرب (مطالعه موردی: بازدیدکنندگان گالری اوفیتزی در سال 2021م) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 85-99]
 • هنر انقلابی تحولات گفتمانی موسیقی: مطالعۀ تطبیقی موسیقی عصر مشروطه با موسیقی انقلاب 57 [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • هنر بیزانس تبیین ویژگی‌های مشترک تصویری در آثار منتخب هنر دوره ایلخانی و هنر بیزانس [(مقالات آماده انتشار)]
 • هنر تجسمی تأثیرگذاری آثار هنری موزه‌ای بر ترویج هنر اسلامی در دنیای غرب (مطالعه موردی: بازدیدکنندگان گالری اوفیتزی در سال 2021م) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 85-99]
 • هنر تعاملی تحلیل زیملی برساخت هنر تعاملی در فضای مجازی [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • هنرگفتگویی هنرِ گفتگویی و کنشگری در حوزۀ عمومی: محیط زیست در آثار هنرمندان کنشگرا [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 145-121]
 • هنرمحیطی هنرِ گفتگویی و کنشگری در حوزۀ عمومی: محیط زیست در آثار هنرمندان کنشگرا [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 145-121]
 • هنرمحیطزیستی هنرِ گفتگویی و کنشگری در حوزۀ عمومی: محیط زیست در آثار هنرمندان کنشگرا [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 145-121]
 • هنر مسیحی تبیین ویژگی‌های مشترک تصویری در آثار منتخب هنر دوره ایلخانی و هنر بیزانس [(مقالات آماده انتشار)]
 • هنرمندکنشگر هنرِ گفتگویی و کنشگری در حوزۀ عمومی: محیط زیست در آثار هنرمندان کنشگرا [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 145-121]
 • هنر مهاجرت هنر مهاجرت در مجسمه‌سازی معاصر ایران (مطالعه موردی آثارهنری تندیس‌گران پناهندة ‌آذربایجان ‌روسیه) [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 186-202]
 • هویت روایت تروما و امکان بازسازی هویت در مجموعه داستان سیب زمینی خورهای فرهاد پیربال [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 64-48]
 • هویت بازنمایی هویت زن در ضرب‌المثل‌های «لکی» [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 88-65]
 • هویت احیاء زندگی شبانه در بافت فرسوده شهری خیابان لاله‌زار [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 32-1]
 • هویت مطالعه جامعه شناختی نسبت ابعاد چهارگانه هویت (مطالعه موردی دانش آموزان شهر سنندج) [دوره 4، شماره 2، 1401، صفحه 173-155]
 • هویت سنخ شناسی مفهوم هویّت - طبقه در سنّت تذکره نویسی عرفانی (طبقات الصوفیه و تذکره‌الاولیاء) [دوره 4، شماره 4، 1401، صفحه 174-187]
 • هویت تحلیل جامعه شناختی میزان اثرگذاری صدا و سیمای سراسری، شبکه استانی و شبکه‌های ماهواره‌ای کُردی بر ابعاد هویت جمعی ساکنان منطقۀ اورامانات [دوره 5، شماره 4، 1402، صفحه 92-107]
 • هویت نشانه‌شناسی اجتماعی نمایشنامه «جعفرخان از فرنگ آمده» بر اساس نظریه پی‌یر گیرو [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • هویت کارکرد عکس در تعیین هویت دیاسپورا « با تحلیل مجموعه ای از آثار پرستو فروهر» [دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، 1402]
 • هویت جمعی فرهنگ سیاه پوشی و بازنمایی ارزش ها (مطالعه پسران سیاه پوش ایلامی) [دوره 5، شماره 1، 1402، صفحه 109-126]
 • هویت فناوری اطلاعات نقش هویت فناوری اطلاعات در رفتار خودافشایی کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام: پیمایشی پیرامون دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 123-99]
 • هورامان تاثیرات فرهنگی گردشگری برجامعه ی میزبان (منطقه ی هورامان استان کردستان) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 152-128]
 • هیولا واکاوی مفهوم فوکوییِ هیولا در تابلو ندیمه‌ها اثر ولاسکز [دوره 4، شماره 1، 1401، صفحه 41-23]

ی

 • یادآوری روایت تروما و امکان بازسازی هویت در مجموعه داستان سیب زمینی خورهای فرهاد پیربال [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 64-48]
 • یادگیری اجتماعی ایکرز تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه یادگیری‌ اجتماعی ایکرز [دوره 5، شماره 3، 1402، صفحه 62-85]
 • یأس تحلیل نشانه شناختیِ گفتمانی سینمای سورئالیستی ایران؛ مورد مطالعه: فیلم های هامون و خانه ای روی آب [دوره 5، شماره 2، 1402، صفحه 1-18]